Представяне

УВАЖАЕМИ ТЪРГОВСКИ ПАРТНЬОРИ,
Разрешете да Ви представим дейността на чешката фирма SIMEX в България. Фирмата е създадена като наследник на най-добрите традиции на ВТО SIMEX, принадлежащa преди време на федералното министерство на Енергетиката на Чехословакия, създадена с основна цел разширяване и задълбочаване на търговските контакти със страните от Източна Европа и реализиране на съвместни проекти. Успяхме, независимо  от огромните политически, икономически и структурни промени в Източна Европа, да запазим основните направления:  Енергетика, Машиностроене и Транспорт.

  • Запазихме и регионалната специализация - Източна Европа (специално България, Русия, Прибалтийските републики) и освен това - USA и Израел. SIMEX е една от малкото чешки фирми, която в най-трудните години на прехода продължи да поддържа в България трайни търговски контакти и да осигурява комплексни услуги, както за чешките и словашките фирми в България, така и за българските фирми на чешкия и словашкият пазар. В България дейността на фирмата е подкрепяна от регионални специализирани представителства в София и Пловдив.
  • Енергетика - Традиционно направление в нашата дейност. Успешно работим в целия комплекс на Българската енергийна система- Мини, ВЕЦ, ТЕЦ, АЕЦ, Газификация, електропреносна мрежа - ниско и високо напрежение, КИП и А, електроника.                                Референции: Топлофикационните дружества в градовете: София, Пловдив, Сливен, Плевен; Електроцентралите в комплекса „Марица Изток”, НЕК ЕАД и нейните поделения ВЕЦ , Мините „Марица Изток”, „Бели Брег”, „Станянци”, „Бобов дол”и др.; АЕЦ Козлодуй;
  • Транспорт - Главно електротранспорт, в който чешката промишленост е водеща: железопътен и тролейбусен, товарни и специални автомобили, поддържаща и сервизна техника.                                                                                                                                       Референции: „Холдинг БДЖ” и неговите поделения;  “Столичен Електротранспорт” ЕАД гр.София; Тролейбусните дружества в градовете: Пазарджик, Хасково, Варна, Плевен, Ст.Загора и др.
  • Машиностроене, (Химия) - релси и джонтови връзки, металообработващи машини, нестандартно оборудване и резервни части, компоненти за машиностроенето и химията, отливки, тръби и пр.                                                                                                        Референции: „Дендрит Бахаров” ООД- София; „Аурубис България” АД- Пирдоп; „Трансремонтстрой" ЕАД-София;  „Стомана индъстри” АД-Перник”; „Неохим”- Димитровград  и др.
  • багери UNEX: Неразделна част от групата SIMEX e и фирма ND LOR Uničov a.s. производител на багери UNEX: www.ndlor.cz
  • Приватизация -Финанси -BBG-SIMEX България е акционер на Софийска фондова борса и съосновател на два от най- големите приватизационни фонда в България, лицензиран брокер.
  • Чешко-Словашки лагерен център -ZVL-ZKL България - всички видове лагери. Съвместно работим с Търговските и Стопански Камари на Чехия и България, активно се включваме в дейността на Чешко-Българската Търговска Камара.