Mашини и съоръжения

 • заваръчни агрегати; електроди;
 • електромотори / в т.ч. взривозащитени/, генератори;
 • помпи, промишлена арматура / в т.ч. с ел.задвижки/; газови регулиращи станции;
 • хидравлични елементи и системи; хидромотори и хидрогенератори;
 • редуктори, скоростни кутии, съединители, спирачки;
 • лентови транспортни системи;
 • металорежещи машини; стугове; преси;
 • дървообработващи машини;
 • обезопасяващи системи, брави и ключалки;
 • измервателна и контролна техника; средства за автоматизация;
 • пещи за металургичната и стъкларска промишленост, крематориуми;
 • промишлени котли, топлоцентрали, горелки;
 • пречиствателни станции и съоръжения, филтри;
 • вентилационна, климатизационна и охладителна техника;
 • релсови и пътни транспортни машини;
 • летищно оборудване, специална летищна техника;
 • корабни двигатели; бензинови, дизелови и газови мотори;
 • компресорни и дизел-електрически станции;