Специализирани транспортни средства и оборудване

 • товарни и специални автомобили и резервни части за тях "LIAZ", "AVIA", "TATRA";
 • автомобили след основен ремонт и модернизация, РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ;
 • автобуси “ KAROSA” ;
 • трактори “ZETOR”, малогабаритна земеделска техника, инвентар;
 • строителни и пътни машини, багери, булдозери, валяци и др.;
 • машини за поддържане на пътищата;
 • комунална техника, автоцистерни /за вода, бензин, газьол/;
 • специални автомобили /в т.ч. противопожарни /; подвижни кранове и платформи;
 • компресори и дизел-електрически агрегати /стационарни и мобилни/-CKD,ATMOS;
 • корабни двигатели и корабно оборудване; навигационна техника;
 • летищно оборудване, специална летищна техника;
 • лентови транспортни системи (ГТЛ) на фирмата ТРАНСПОРТА и др.