АББ Полупроводници

АВВ е водещ производител и доставчик на богато портфолио от полупроводникови елементи: диоди, тиристори GTO, IGCT, модули IGBT. Нашите изделия се характеризират с високо качество, издържливост и експлоатационна надеждност. Доставяме мощностни полупроводникови елементи с диапазон на тока от 300 до 12000 А и напрежение от 200 до 8500 V, предназначени за взискателни промишлени приложения.

Фирма "Симекс-Транс" ЕООД е официален дистрибутор на АВВ полупроводници на българския пазар. Каталогът на продуктите на английски език е достъпен за изтегляне в долната част на тази страница.

 

Contents

Introduction

This is ABB Semiconductors - 5

Applications - 6                                                                                                                         

SEMIS – Semiconductor simulation tool - 8                                                                             

Product outlook - 10                                                                                                                  

IGBT dies and modules -12                                                                                                                                                                                  

IGBT and diode dies - 16                                                                                                            

Medium-power IGBT modules                                                                                              

High-power IGBT and diode modules - 18                                                                          

Diode, thyristor, IGCT and GTO press-packs

Diodes - 26                                                                                                                                   

Thyristors  - 40                                                                                                                              

Integrated gate-commutated thyristors (IGCTs) - 52                                                                  

Gate turn-off thyristors (GTOs) - 56                                                                                             

Silicon surge voltage suppressors - 60                                                                                          

Test systems - 62                                                                                                                          

Further information

Certificates - 64                                                                                                                                                      

REACH Declaration - 67                                                                                                                

Documentation - 68                                                                                                                        

Perpetual innovation - 70                                                                                                              

Part numbering structure - 72                                                                                                       

Symbols - 76                                                                                                                                  

Worldwide distributors - 78