Електрически въжени багери

Универсалният eлектрически въжен багер UNEX Е303.M2 е предназначен за добив на инертни 
материали, руда, въглища, в строителството, за разкривки, добив на индустриални материали и 
минерали. Управлението на багера е електропневматично. Багерът се задвижва от три основни 
електрически двигателя. Работното напрежение на електрическите двигатели се изпълнява по 
желание на клиента за напрежение 380 V или 500 V. Инсталираната мощност на електрическите 
двигатели варира от 200 до 260 kW в съответствие с отделното работно оборудване. Захранващото 
напрежение на багера може да бъде ниско - 380 V, евентуално 500 V, или високо - 6 000 V. 
евентуално 10 400V, когато багерът е оборудван с трансформатор. 
Среднaта работнa маса е 110 т. Машината може да бъде оборудвана в съответствие с издържливостта на почвата с три вида  вериги с широчина 650 mm, 1000 mm и 1300 mm.

 

 

 

Обем на височинната кофа със зъби 4,5 m³
Теоретична мощност на час 625 m³


Обем на височинната скална кофа 3,4 m³
Теоретична мощност на час 470 m³


Обем на беззъбата височинна кофа 5 m³
Теоретична мощност на час 695 m³

 

 


 

Обем на загребвача 2,5 m³
Дължина на стрелата 20 m и 25 m


Теоретична мощност на час 150-225 m³
Обем на кофата за теглене 1,7 m³


Дължина на стрелата 20 m и 25 m
Теоретична мощност на час 102-153 m³

 


Тензометрична везна и система за защита на кофовия багер се изпълняват при поръчка.

документы