Електрически / дизелови локомотиви и мотрисни влакове

  • Организиране на ремонт на дизелови и електрически локомотиви и мотрисни влакове;
  • Извършване на експертна оценка на техническото състояние на локомотиви и мотрисни влакове, както и консултации за ремонт и модернизация;
  • Доставка и продажба на локомотиви втора употреба;
  • Доставка на РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ за тягов подвижен състав – бандажи, моноблокови колела, оси за колооси, буксови и др. видове търкалящи лагери, амортисьори, пружини, подвески, силова електроника, кондензатори, електрооборудване, металогумени пакети, гумени изделия, резервни части за турбокомпресори, спирачно оборудване. Резервни части за дизелови двигатели – цилиндрови втулки, бутала, сегменти, мотовилкови и основни лагери и др.;
  • Доставка на РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ за дизелови и електрически мотрисни влакове, „Desiro”, "Siemens" - колела, оси, спирачни дискове, накладки, челни и странични стъкла, резервни части за WC и климатична инсталация и др.

Pезервни части за локомотиви

Резервна част/материали

Катaложен №

Чертежен

ТАЛИГИ

 

 

ВТУЛКА Ø60/50-25
ЛСС-конзола рама талига
п.31 от 68Е13-1, Lo 001924

68Е13-109

31E37-34
Lo 102 600Сo

ВТУЛКА Ø55/45-20
Рама талига –лост калодков
поз.32 от 68Е13-1, Lo 001 924

68Е13-108

47Е13-31,
Lo111 564 Co

ОКАЧВАНЕ НА КОЛООСЕН РЕДУКТОР

 

68Е13-8, Lo 001 931/а

БОЛТ Ø 80 -233
OКР-подвеска
п.9 от 68Е13-8 KP

68Е13-303

32Е13-131
Lo39 885Co

КОНЗОЛА за подвеска
п.1 от 68Е13-8 КР

68Е13-305

68Е13-19
Lо86705/b

САЙЛЕНТБЛОК Ø163/76-119
п.2 от от 68Е13-8

68Е13-302

62E13-6
Lo99921ЧС Со

ПОДВЕСКА за КР
п.3 от 68Е13-8

68Е13-301

42Е16-3
Ло 38063/а

Болт М30х65
п.4 от 68Е13-8

6813-300*

68Е13-80
Lо441839/а

Планка 45х8-150
п.5 от 68Е13-8

6813-300*

32Е13-132
Lо407780

Планка 30х8-125
п.6 от 68Е13-8

6813-300*

68Е13-81
Lо441838

Планка 20х5-150
п.7 от 68Е13-8

6813-300*

68Е13-8-7Со

Захват 90х40-50
п.8 от 68Е13-8

6813-300*

39Е13-116
Lо103504

Болт Ø80-233
п.9 от 68Е13-8

68Е13-303

32Е13-131
Lо39885 Со

Вложка заг.Ø30-26
за пресмасльонка М10х1   п.10 от 68Е68-8

6813-300*

41Е20-62
Lo54017/а

Захват заг.24
п.17 от 68Е13-8

6813-300*

68Е13-102
Lо322164

Подложка заг.Ø70-11
п.18 от 68Е13-8

6813-300*

55Е37-31
Lо436082

ВТУЛКА Ø95/80-43
КР - корпус горен   п.8 от 47Е16-10

68Е13-306

39Е16-35
Lo102999 Co

КОЛООС

68E14-000

6E14-4,
Lo02661c.44
68E14-9, Lo004325c.45

OC
п.1 от 68Е14-4 КОЛ с.44
п.3 от 68Е14-9 КОЛ с.45

68E14-003*

47E14-5
Lo78180/d

БАНДАЖ   E1425-140-1360, В6Т
п.3~от 68Е14-4 КОЛс44
п.3 от 68Е14-9 КОЛс45

68E14-002
68Е14-021

68E14-3
Lo201643

Голямо зъбно колело z=77
п.5 от 68Е14-4 КОЛс44

68Е14-006*

47E14-14
Lo 84396/a

Голямо зъбно колело z=79
п.5 68Е14-9 КОЛс45

68Е14-102

47E14-2
Lo 83099/b

ПРЪСТЕН ОСИГУРИТ.
п.6 от 68Е14-4 КОЛс44
п.6 от 68Е14-9 КОЛс45

68E14-004

39E14-11
Lo36123

Пас-болт   М24/Ø25-85
п.7   от 68Е14-4 КОЛс44
п.12 от 68Е14-9 КОЛс45

68E14-020

47Е14-6
Lo415710

Лагер ролков NU 1060 M/C3
п.14 от 68Е14-4 КОЛс44
п.14 от 68Е14-9 КОЛс45
(=п..17 в 64Е16-3 редукторс.44)68Е14-012

300x460x74

Лагер ролков NJ 1060 M/C3
п.15 от 68Е14-4 КОЛ с.44
п.15 от 68Е14-9 КОЛ с.45
(=п.18 в 64Е16-3 КР с.44)


NJ 1060 M/C3
68Е14-013

300x460x74

ПРЪСТЕН   за лагер NJ 1060
п.16 от 68Е14-9 КОЛ с.45
п.19 oт 64Е16-3 КР с.44

68Е14-014

ТPF 1170-69

УПЛЪТНЕНИЕ б=1 mm
п.23 от 68Е14-4 колоос с.44
п.23 от 68Е14-9 колоос с.45

 

52E16-71
Lo 414641

БУКСА

 

68Е15-1,                     Lo001869/c

КАПАК ЗА ЗАЗЕМИТЕЛ
п.8 от 68Е15-1 букса

 

47E15-8
Lo30418

КАПАК ВЪНШЕН
п.9 от 68Е15-1 букса

 

55E15-11
Lo416052/d

ВТУЛКА ШПИНТОННА
п.11 от 68Е15-1 -букса

68E15-011

55E15-6
Lo86753

Болт шест.2 М8х20
п.5 от 55Е15-6шпинтон

ISO 4018
68E15-011*

БДС 1230-85
CSN02 1103.10

МАСЛОУКАЗАТЕЛ
п.14 от 68Е15-1 -букса

68E15-000*

57Er15-16
Lo98678

ВЛОЖКА ЕЛАСТИЧ.К-Т
п.15 от 68Е15-1 -букса

68E15-014

57Er15-19
Lo313402/f

ВУЛКА ГУМЕНА
п.1 от 68Е15-19 букса

68E15-014*

57r15-20
Lo434845

ШПИЛКА Ø22/М22-318
п.21 от 68Е15-1 букса

68E15-025

47E15-9
Lo416052/d

БОЛТ-НОСАЧ М16-105
п.23 от 68Е15-1 букса

68E15-000*

47E15-13
Lo413516

Лагер ролков PLC 411-10 BM/C4
п.26от 68Е15-1 букса

68E15-016
PLC 411-10 BM/C4

160x300x84

Гривна вътрешна
за лагер ролков PLC 411-10
п.26*от 68Е15-1 букса

68E15-016*

160x200x84

Лагер ролков   PLC 411-12 BM/C4
п.27от 68Е15-1 букса

68E15-017
PLC 411-12 BM/C4

160x300x84

Гривна вътрешна
за лагер PLC 411-12
п.27* от 68Е15-1букса

68E15-017*

160x200x84

УПЛЪТНЕНИЕ b=1 mm
п.28 от 68Е15-1 букса

68E15-000*

47E45-24
Lo419791

Mанжета К105
п.30 от 68Е15-1 букса

68E15-018

55E15-10
Lo442233/б

Семеринг 60х75х8
п.31 от 68Е15-1 букса

68E15-019

БДС 9954-83
CSN 02 9401.0

Пръстен предпазен Ø175
п.32 от 68Е15-1, Lo001869/c

68E15-021

CSN02 2930

Пръстен предпазен Ø120
п.33 от 68Е15-1 букса

68E15-022

CSN02 2930

KAПАК ЧЕЛЕН
п.47 от 68Е15-1 букса

68E15-013

64E15-8
Lo314001

РЕДУКТОР КОЛООСЕН

68Е16-000

64Е16-3, Lo001181/a
68Е16-7, Lo004254/c

ВТУЛКА Ø95/80-43
п.8 от 47Е16-10 корп.горен с.40

 

39E16-35
Lo102999 Со

Koрпус горен
п. 1   64Е16-3 редуктор c.44
п.1 от 68Е16-7 редуктор с.45

68E16-001

47E16-10
Lo86116

Mалко зъбно колело z=23
п. 3   64Е16-3 редуктор c.44

68E16-002

64E16-15
Lo86116

Mалко зъбно колело z=20
п. 3   68Е16-7 редуктор с.45

68E16-102

73E16-7
Lo204256/aCo

Вал за МЗК
п
.4 от 64Е16-3 редуктор c.44
п.4 от 68Е16-7 редуктор с.45

68E16-003

52E16-150
Lo85806

КАПАК ЛАБИРИНТ двудел.
п.10 от 64Е16-3 редуктор с.44
п.7 от 68Е16-7редуктор с.45

68Е16-005

64E16-5
Lo86048

ВТУЛКА Ø230/118-58
п.12 от 64Е16-3 редуктор с.44
п.9 от 68Е16-7 редуктор с.45

68Е16-007

52E16-58
Lo93780

Лагер двур.ролк.   22 224 М/С4
п.16 от 64Е16-3 с.44
п.18 от 68Е16-7 с.45

22 224 М/С4
68E16-008

120х215х58

Лагер ролк. NU 1060 М/С3
п.17 от 64Е16-3 с.44

NU 1060 М/С3
68Е14-012

300х460х74

Лагер ролков NJ 1060 М/С3
п.18 от 64Е16-3 с.44

NJ 1060 М/С3
68Е14-013

300х460х74

ПЛАНКА ЗАКОНТР. b=1mm
п.24 от 64Е16-3 KP с.44
п.16 от 68Е16-9 КРс.45

68Е16-000*

52E16-135
Lo432604

ВТУЛКА Ø118/95-52
п.25 от 64Е16-3 КР с.44
п.12 от 68Е16-7 КР с.45

68E16-012

64E16-13
Lo436060

Планка пружинна b=0,5mm
п.26 от 64Е16-3 редуктор с.44
п.10 от 68Е16-7 редуктор с.45

68E16-013

39E16-59
Lo56508

УПЛЪТНЕНИЕ b=1 mm
п.30 от 64Е16-3 редуктор с.44

68E16-000*

53E16-71
Lo414641

УПЛЪТНЕНИЕ b=1 mm
п.31от 64Е16-3 редуктор с.44

68E16-000*

39E16-24
Lo56238

УПЛЪТНЕНИЕ b=1 mm
п.32от 64Е16-3 редуктор с.44

68E16-000*

39E16-38
Lo56239

УПЛЪТНЕНИЕ b=1 mm
п.33 от 64Е16-6 редуктор с.44

68E16-000*

39E16-39
Lo56240

ЛЮЛКОВО ОКАЧВАНЕ

 

55Е20-48 Lo002314/l

МЕХ за централен болт
Централен болт
п.2 от 55Е18-1, Lo86 074

68E18-001

57Er18-3
Lo98 552

ГАЙКА М115х2
Централен болт
п.3 от 55Е18-1, Lo86 074

68E18-000*

33E18-4
Lo426 227

Пружина букса d=44; l0=293
Буксово окачване
п.1 от 68Е20-1, Lo 001918

68E20-001

57Er20-9
Lo313011/b

Пружина вътр. d=25; l0=330
Люлково окачване
п.1 от 68Е20-1, Lo 001918

68E20-107

55E20-9
Lo314064

ВТУЛКАØ55/45-56
Талига - ЦГ
п.9 от 55Е20-24, Lo 001569/е

68Е20-100*

57Er20-29
Lo434318Co

ВТУЛКА с борд Ø55/48/32-45
Талига - ЦГ
п.10 от 55Е20-24, Lo 001569/е

68Е20-100*

57Er20-76
Lo434431

ВТУЛКАØ48/40-30
Талига - ЦГ
п.11 от 55Е20-24, Lo 001569/е

68Е20-100*

57Er20-29
Lo434318Co

СЕДЛО
ЦОК
п.4 oт 55E20-48

 

66E20-34
Lo316 033

Втулка сферична oт CuSn10Pb10
ЦОК-центр.лагер
п.2 oт 57Er20-35

68Е20-104*

LO 6928
CSN 42 3122

Пружина външ. d=48; l0=471
п.8 от 55Е20-48 ЛЮОК

68E20-107

55E20-9
Lo314064/a

ПОДВЕСКА Rd50
п.10 oт 55E20-48 ЛЮОК

68Е20-109

57Er20-6
Lo98501

ОПОРА ДОЛНА
п.11 oт 55E20-48 ЛЮОК

68Е20-110

66E20-5
Lo315 428/а

ОПОРА ГОРНА
п.12 oт 55E20-48 ЛЮОК

68Е20-111

66E20-7
Lo315 430/а

ГАЙКА Rd50
п.13 от 55Е20-48 ЛЮОК

68Е20-112

57Er20-50
Lo434329Co

КОНТРАГАЙКА Rd50
п.14 от 55Е20-48 ЛЮОК

68Е20-113

57Er20-53
Lo434409Co

КАМЪК Ø140 - 86
п.15 от 55Е20-48 ЛЮОК

68Е20-114

57Er20-43
Lo434 322

БОЛТ Ø140 - 86
п.16 от 55Е20-48 ЛЮОК

68Е20-115

66E20-4
Lo 315 427/а

БОЛТ Ø65 - 153
п.17 от 55Е20-48 ЛЮОК

68Е20-116

55E20-18
Lo 436 342/а

БОЛТ Ø40/35-169   ( з.174)
п.19 от 55Е20-48 ЛЮОК

68Е20-118

57Er20-40
Lo313 196/bCo

БОЛТ Ø80 - 83
п.22 от 55Е20-48 ЛЮОК

68Е20-120

57Er20-47
Lo434 326/b

БОЛТ Ø90/M48x3-225
п.24от 55Е20-48 ЛЮОК

68Е20-122

55E20-12
Lo436 374/a

ПОДЛОЖКА Ø100-15
п.25 от 55Е20-48 ЛЮОК

68Е20-100*

52E20-110
Lo422 396/а

ПОДЛОЖКА Ø55-9
п.26 от 55Е20-48 ЛЮОК

68Е20-100*

49E37-31
Lo424 727

ПОДЛОЖКА б=2,5
п.28 от 55Е20-48 ЛЮОК

68Е20-100*

57Er20-54
Lo434 410

ГАРНИТУРА б=1
п.41 от 55Е20-48 ЛЮОК

68Е20-100*

55E20-50
Lo318631

ЩИТ
п.60от 55Е20-48 ЛЮОК

68Е20-100*

55E20-51
Lo318632

ПОДЛОЖКА
п.72 от 55Е20-48 ЛЮОК

68Е20-100*

65E20-31
Lo460195

БОЛТ Ø45 - 130
ЦОК-ленкерни щанги
п.64 от 55Е20-48, Lo 002 314

68Е20-117

68E20-9
Lo 320 346 Co

НОСАЧ ЛЮЛКОВИ ПРУЖИНИ

68Е20-200

55Е20-35             Lo 86969

НОСАЧ НА ПРУЖИНИ
п.1от 55Е20-35 носачЛЮПР

68Е20-201

55Е20-34
Lo 86970

ВТУЛКАØ55/45-31
п.5 от 55Е20-35 носачЛЮПР

68Е20-203

57Еr20-52
Lo 444181

АМОРТИСЬОР БУКСОВ ХИДРАВЛИЧЕН
п.2 от 68Е20-1, Ло001918/а

68Е20-350*
121 014.02 СИМЕКС

H8N.120.63.63
02-8121-3279

ГАЙКА КРЪГЛА М38х1,5
п.3 от 02-8121-3279ЧС

122 465 СИМЕКС

68Е20-315Со

ВТУЛКА Ø38/М38-65
п.4 от 02-8121-3279ЧС

122 464 СИМЕКС

68Е20-316Со

TAMПОН ГУМЕН
п.2 от 02-8121-3279ЧС

122 466 СИМЕКС

68Е20-307-1Со

ЦИЛИНДЪР ВЪТРЕШЕН
п.10 от 02-8121-3279ЧССо

121 135 СИМЕКС

68Е20-304-1Со

АМОРТИСЬОР ЛЮЛ.ВЕРТ. ХИДРАВЛИЧЕН
п.6 от 68Е20-48, Lо002314

68Е20-450*
123 003.02
СИМЕКС

H8L.140.100.100
02-8123-3157ЧССо

БОЛТ М24-202
ЦОК-амортисьор вертик.
H8L.140.100.100
п.18 55Е20-48,Lo 002314

68Е20-117b*

57Er20-39-1
Lo 313195.1 Co

Лагер шарнирен GE35ES
п.2 в 02-8123-3157 АЛЮВ
п.2 в 02-8121-3075 АЛЮХ

GE 35 ES / Ш 35
9 434 СИМЕКС

35x55x21/26

Пръстен пружинен А 55 (зегер за отвор)
п.16 от 02-8123-3157 АЛЮВ
п.16 от 02-8121-3075 АЛЮХ

9 836 СИМЕКС
БДС 2170-77

БДС 2170-77

СЕМЕРИНГ 30х40-7
п.12 от 02-8121-3279АБУКС
п.12 от 02-8123-33157АЛЮВ
п.12 от 02-8121-3075 АЛЮХ

320 916 СИМЕКС
БДС 9954-83

30х40-7

O-ПРЪСТЕН     Ø87,5/82,5-d=2,5
п.18 от 02-8121-3279 АБУКС
п.18 от 02-8123-3157 АЛЮВ
п.15 от 02-8121-3075 АЛЮХ

320 919 СИМЕКС

68Е20-310-1Со

АМОРТИСЬОР ЛЮЛ.ХОРИЗ. ХИДРАВЛИЧЕН
п.7 от 68Е20-48, Lо002314

68Е20-550*
121 003.02
СИМЕКС

H8L.170.63.63
02-8121-3075ЧССо

ЦИЛИНДЪР ВЪТРЕШЕН
п.10 от 02-8121-3075ЧССо

121 133 СИМЕКС

68Е20-504-1Со

ТЕГЛИЧНО-ОТБИВАЧНИ
СЪОРЪЖЕНИЯ

 

46Е22-2
Lo79071/c

Буфер L=650 mm
п.1 от 46Е22-2 Т-О С-Я

68E22-007

БУ 06-00-00В

Кука теглична
п.3 oт 46Е22-2 ТА

68E22-001

59Е22-1, Lо82395
У4-00.00.15 ТВБс

Пакет металогум.Ø210-271,6
п.7 от 46Е22-2 ТА

68Е22-005*

12Е23-12 Со
У4-06.04.00 ТВБс
1 11 039 05 ЖПЗ

Пакет металог.гол Ø165-451
п.2 БУЛ06-00-00В буфер

68Е22-007*

БУЛ 06-02-00

Пакет металог.мал.Ø134,5-120
п.7   БУЛ 06-00-00В буфер

68Е22-007*

БУЛ 06-03-00

Винтов спряг 850 kN UIC 826
п.4 от,46Е22-2 ТОС-Я

68E22-007

У4-21.00.00 ТВБс

Ос Ø55-182
п.8 oт 46Е22-2 ТА

68Е22-004

30Е23-1
Lо52659 Co

ПОДЛОЖКА
п.12 oт 46Е22-2 ТА

68Е22-000*

43Е22-9
Lо53918 Co

Шпилка носеща Ø45-578
п.10 от 46Е22-2 Т-ОС-Я      

 

43Е22-7
Lo 53916 Со

УПЛЪТНЕНИЕ Ø78/34-20
п.18 oт 46Е22-2 ТА

68Е22-006

12Е23-7
Lo 46936 Со

КОШ

 

 

Брава за врата кабина 4105

68Е30-301

ТPE-2541 16-55

Пружина голяма d=5,5 lo=175
- за врата кабината

68Е30-306

43E30-16
Lo54990 Co

Брава лява
врата маш.отделение

68Е30-404

62E30-126
Lo428009

Брава дясна
врата маш.отделение

68Е30-405

46E30-132
Lo413318

Мех за ТД

68E33-501

 

Мех -кръгъл
за вентилатор

68E36-001

68E36-23
Lo86731

Мех- квадрат
за   реостат

68E36-002

68E36-24
Lo 317404

ЛОСТОВА СПИРАЧНА СИСТЕМА

 

68Е37-2, lo 001852

ВТУЛКА Ø70/60-40
ЛСС - конзола лява
п.11от 68Е37-2

68Е37-000*

34Е37-138
Lo105704/a

ВЪЖЕ ОСИГ. D=8, L=660
п.20 от 68Е37-2

68Е37-014

52Е52-11
Lo 301676

ВЪЖЕ ОСИГ. D=8, L=700
п.21 от 68Е37-268Е37-015

52Е55-15
Lo 300953

ПЛЪЗГАЧ 50х10-220
ЛСС -обтегачи
п.26 от 68Е37-2


68Е37-000*

68Е37- 25
Lo 440875 Co

Пружина d=9, l0=56
ЛСС -обтегачи
п.28 от 68Е37-2

68Е37-007

32Е37- 32  
Lo 407139 Со

БОЛТ Ø39,5х92- Ø60-142
ЛСС п.29 от 68Е37-2

68Е37-004

32E37-80,
Lo407772/d

БОЛТ Ø49,5-92/Ø70-149
п.30 от 68Е37-2 ЛСС

68Е37-003

34E37-206
Lo 406250

БОЛТ Ø39,5-55/Ø60-104
п.31 от 68Е37-2 ЛСС

68Е37-005

52E37-32
Lo409331

БОЛТ Ø65/М27-235
-лост носещ спир.вал
п.32 от68Е37-2 ЛСС

68Е37-000*

68E37-24
Lo316731

БОЛТ Ø40-98
п.33 от 68Е37-2 ЛСС

68Е37-006

34E37-49
Lo 59 491 Co

БОЛТ Ø45-62
ЛСС-лост преден л/д
п.34 от 68Е37-2

68Е37-000*

34E37-202
Lo 406 247Co

ПЛАНКА 30х5-70
п.37 от 68Е37-2 ЛСС

68Е37-000*

31E37-60
Lo102603

ПЛАНКА 20х5-60
п.38 от 68Е37-2 ЛСС

68Е37-000*

34E37-203
Lo05723

ПЛАНКА 80х6-80
п.39 от 68Е37-2 ЛСС

68Е37-000*

34E37-242
Lo06215

ПОДЛОЖКА 4х75х75
п.40 от 68Е37-2 ЛСС

68Е37-000*

34E37-46
Lo109932

ПОДЛОЖКА б=4
п.41 от 68Е37-2 ЛСС

68Е37-000*

34E37-231
Lo105852/а

ВТУЛКА Ø60/50-42
Рама талига - конзола
п.30 от 68Е13 -1  

68Е37-100*

34E37-167
Lo 105 709Сo

ПЛЪЗГАЧ
ЛСС-обтегачи
п.5 от 68Е37-3
п.3 от 68Е37-4
68Е37-100*


34Е37-235

Lo 406805ЧС Со

ТЯГА КАЛОДКОВА
ЛСС -обтегачи
п.6 от 68Е37-368Е37-100*


32Е37-79

Lo 39883/aЧССо

БОЛТ М24/Ø45-166
поз.7 от 68Е37-3,ЛСС

68Е37-009

46E37-32
Lo300 932Co

ВТУЛКА Ø55/45-50
поз.9 от 68Е37-3 калодк.

68Е37-103

12E25-115
Lo43 259 Co

ВТУЛКА Ø55/45-20
п.11 от 68Е37-3 ЛСС
п.8 от 68Е37-4   ЛСС

68Е37-204
68Е37-305

30Е25-5
Lo 50085 Co

ВТУЛКА Ø50/40-40
поз.12 от 68Е37-3ЛСС

68Е37-205

34E37-62
Lo 59 545Сo

Пружина d=4, l0=75
ЛСС-обтегачи
п.16 от 68Е37-3
п.14 от 68Е37-4

64Е37-012

41E37- 26
Lo 53273 Co

Пружина d=7,1, l0=42
ЛСС-обтегачи
п.17 от 68Е37-3
п.15 от 68Е37-4

64Е37-013

41E37- 27
Lo 53273/1 Co

ТЯГА КАЛОДКОВА
ЛСС-обтегачи КЛЗД
п.4 от 68Е37-4

68Е37-300*

32Е37-54
Lo 39578/a ЧССо

ВТУЛКА Ø60/50-50
п.6 от 68Е37-4ЛСС
п.4 oт 68Е37-5 траверса

68Е37-303
68Е37-702

31E37-63
Lo102 602Сo

ВТУЛКА Ø55/45-26
п.10 от 68Е37-4 ЛСС

68Е37-203
68Е37-304

20E25-21
Lo42 611 Co

ПОДЛОЖКА б=4
п.11 от 68Е37-4 ЛСС

68Е37-300*

57Е37-40
Lo 107050/а

ПОДЛОЖКА 80х6-80
п.12 от 68Е37-4 ЛСС

68Е37-300*

34Е37-230
Lo105851/а

ПОДЛОЖКА б=4
п.13 от 68Е37-4 ЛСС

68Е37-300*

34Е37-231
Lo105852/a

ВТУЛКА Ø50/40-20
п.35 от 68Е37-2 ЛСС
п.3 от 68Е37-5траверса
п.5 от 68Е37-27 вал спир.

68Е37-701
68Е37-1003

31E37-193,
Lo 102812

ВТУЛКА НАПРАВЛЯВ.
45 / 25-70

-дистанц. вал вътрешен  
п.2 от 68Е37-6 ЛСС

68Е37-000*

32Е37-19
=52Е37-77

Lo407134 Co

БОЛТ Ø44,5/25-127
-дист.вал вътрешен
п.1 от 68Е37-6 ЛСС

68Е37-000*

32E37-18 Co
Lo407 133 Co

БОЛТ Ø30/25-80
ЛСС-дистан.вал външен
п.1 от 33Е37-9,Lo 96 784

68Е37-000*

33E37-24 Co,
Lo425 712 Co

ВТУЛКА НАПРАВЛ. 45/27-70
ЛСС-дист. вал външен
п.2 от 33Е37-9, Lo 96 784

68Е37-000*

47Е37-36
Lo422933 Co

Пружина d=4, lо=50
ЛСС -обтегачи
п.3 от 68Е37-12ЧС

64Е37-009


34E37-257

Lo409447/1Cо

КАЛОДКОДЪРЖАТЕЛ

68Е37-400

46Е37-12   Lo82219

KAЛОДКА
п.1 от 46Е37-12 калодкод.

68Е37-401

41E37-61
Lo80332

Пружина d= 10
п.5 в 46Е37-12 калодкод.

68Е37-405

52E37-36
Lo409 507

БОЛТ М24/Ø29,5-150
п.6 в 46Е37-12 калодк.

68Е37-408

52E37-37 Co,
Lo409 508Co

ВТУЛКА Ø40/30-15
п.7 в 46Е37-12 калодк.

68Е37-406

52E37-39
Lo 107 049Сo


ВТУЛКА Ø40/30-62
п.8 в 46Е37-12 калодк.

68Е37-407

52E37-38
Lo 107 048Сo

ВТУЛКА Ø60/45-15
п.11в 46Е37-12 калодк.

68Е37-400*

34E37-232
Lo 105 858Сo

ШПЛИНТ ПРУЖИНЕН
п.12 в 46Е37-12 калодк.

68Е37-409

41E37-14
Lo408093Co

ВТУЛКА Ø60/50-20
ЛСС - вал спирачен
п.36 от 68Е37-2
п.4 от 68Е37-27
п.2 oт 68Е37-23

68Е37-000*
68Е37-1002
68Е37-802

32E37-82
Lo 407781

ВТУЛКА Ø45/36-15
ЛСС - вал спирачен
п.6 от 68Е37-27

68Е37-1004

68E37-31,
Lo 441178

ВТУЛКА Ø59,5/50-42
ЛСС - вал спирачен
п.7 от 68Е37-27

68Е37-1002

34E37-143,
Lo 105705/а

КОРПУС -възстановен
Компенсатор износване
на калодки (КИК)
п.1 от 32Е37-33, Lo 92051/d

68Е37-901*

32E37-13,
Lo91913/а

ТЯГА - възстановена
п.2 в 32Е37-33 КИК

68Е37-902*

32E37-34,
Lo39693/f

ТРЪБА ЗАЩИТНА - възстанов
КИК
п.3=п.23)в 32Е37-33

68Е37-900*

32E37-36,
Lo39579/b
=67E37-15
Lo317888

ПРЪТ СПИРАЧЕН ПРЕДЕН ( възстановява се)
п.4от 32Е37-33КИК

68Е37-900*

32E37-39
Lo39580/b

ОГРАНИЧИТЕЛ КРАЕН Ø38-38
п.5 в 32Е37-33КИК

68Е37-900*

32E37-42
Lo407145

ВТУЛКА Ø50/30-52
п.6 в 32Е37-33 КИК

68Е37-900*

32E37-43
Lo407146/аСо

ВЪРТОК
КИК
п.7 в 32Е37-33, Lo 92051/d

68Е37-900*

46E37-9
Lo409105

ГАЙКА СПЕЦИАЛНА
Ø55/ ТР1 1/4"-55

п.8 в 32Е37-33 КИК

68Е37-900*

32E37-35
Lo409105

ВАЛ
п.9 в32Е37-33КИК

68Е37-900*

32E37-46
Lo106101/а

ПЛАСТИНА o 49х8-66
п.10 в32Е37-33 КИК

68Е37-900*

32E37-47
Lo106102/а

БОЛТ НАПРАВЛ. Ø14-26
п.11в 32Е37-33 КИК

68Е37-900*

32E37-49
Lo106103

ПРУЖИНА   d=2,5     lo=44
п.12 в32Е37-33 КИК

68Е37-900*

32E37-50
Lo407148

УПЛЪТНЕНИЕ Ø42/28--10
п.14 в32Е37-33 КИК

68Е37-900*

32E37-53
Lo106108

ГАИКА 4-СЕГМЕНТНА
п.15в32Е37-33 КИК

68Е37-904

60100-86
1 25 419 10 ЧС ЖПЗ

Сегмент к-т
КИК-гайка 4-сегментна
п.1 от 1 25 419 10 ЧС ЖПЗ

68Е37-904*

1 25 419 03 ЧС ЖПЗ

Пружина d=1
КИК-гайка 4-сегментна
п.2 от 1 25 419 10 ЖПЗ

68Е37-904*

1 01 338 11 ЖПЗ

Пръстен Ø50/39-5
КИК-гайка 4-сегментна
п.3 от 1 25 419 10 ЖПЗ

68Е37-904*

1 25 413 01 ЖПЗ

ВТУЛКА Ø55/45-34
п.5 от 32E37-34

68Е37-902*

34E37-59
Lo 59 544Co

БОЛТ Ø50-235
ЛСС - конзола  
п.1 в 68Е37-34, Lo316 899

68Е37-000*

68E37-35
Lo441179 Co

ПНЕВМАТИЧНИ АПАРАТИ

 

68Е39-000

Цилиндър спирачен 12"
п.915 от 68Е39-000

68Е39-015

4N455 90022-249

Кран-машинист D2
п.916 от 68Е39-000

І 13313
68Е39-016


12.23.12

Корпус
п.1 от І 13313

І 13313
68Е39-016*

 

Винт регулиращ
п.3 от І 13313

5А 30185
68Е39-016*

 

 

Контрагайка
п.4от І 13313

5А 30186
68Е39-016*

 

Капачка
п.5 от І 13313

4А 40700
68Е39-016*

 

Пръстен уплътнителен
п.6 от І 13313

4В 30584
68Е39-016*

 

Сито
п.7 от І 13313

4А 41549
68Е39-016*

 

Сито
п.8 от І 13313

І 13239
68Е39-016*

 

Шайба с резба
п.9 от І 13313

І 13236
68Е39-016*

 

Гилза
п.10 от І 13313

4А 34775
68Е39-016*

 

Гилза регулираща
п.11 от І 13313

3А 36472
68Е39-016*

 

Талерка за пружината
п.12 от І 13313

5А 34012
68Е39-016*

 

Пружина
п.13 от І 13313

4А 30183
68Е39-016*

 

Гилза(втулка)опорна
п.14 от І 13313

І 13328
68Е39-016*

 

Винт регулиращ
п.15 от І 13313

I 53706
68Е39-016*

 

Вентил регулиращ
п.16 от І 13313

I 16116
68Е39-016*

 

Гайка В М12-05 Zn5mтсс
п.17от І 13313

464247
68Е39-016*

DIN 439
ISO ….

 

Oкачване
п.18 от І 13313

5А 34013
68Е39-016*

 

Кобилица
п.19 от І 13313

5А 34014
68Е39-016*

 

Кобилица
п.20 от І 13313

4А 30225
68Е39-016*

 

Цилиндър
п.21 от І 13313

4А 34007
68Е39-016*

 

Втулка водеща
п.22 от І 13313

5А 34008
68Е39-016*

 

Вентил
п.25 от І 13313

4А 67971
68Е39-016*

 

Шайба опорна 8-ST FE/Zn12c
п.26 от І 13313

464247
68Е39-016*

ISO 8738
DIN 1440

 

Бутало на вентила
п.27 от І 13313

5А 27028
68Е39-016*

 

Шплинт 2х12 ST Zn12mtcc
п.28 от І 13313

450564
68Е39-016*

ISO 1234
DIN 94

 

Пръстен (гум.)
п.29 от І 13313

4А 37241/1
68Е39-016*

 

Пръстен опорен
п.30 от І 13313

4А 67972
68Е39-016*

 

Пружина
п.31 от І 13313

4А 30159/8
68Е39-016*

 

Винт М4х6 ST Zn5mtcc
п.32 от І 13313

451696
68Е39-016*

DIN 921

 

Пръстен уплутнителен С22х27 (дихтунг)
п.33 от І 13313

453927
68Е39-016*

DIN 7603

 

Разпределител
п.34 от І 13313

І 13324/001
68Е39-016*

 

Сачма 5 NNIII
п.37 от І 13313

456948
68Е39-016*

DIN 5401

 

Пружина
п.38 от І 13313

4А 30159/15
68Е39-016*

 

Пръстен пруж.А12
п.39 от І 13313

466059
68Е39-016*

 

Ключ
п.40 от І 13313

4А 36244
68Е39-016*

 

Ключалка
п.41 от І 13313

І 13684
68Е39-016*

 

Корпус на ключалката
п.42 от І 13313

І 15826
68Е39-016*

 

Резе
п.43 от І 13313

5А 35931
68Е39-016*

 

Щифт-пас   N501 С12
п.44 от І 13313

454780
68Е39-016*

 

Пружина
п.45 от І 13313

4А 30159/16
68Е39-016*

 

Пръстен филц (кече)
п.46 от І 13313

5А 35009
68Е39-016*

 

Винт М4х10-4.8 Zn5мтсс
п.48 от І 13313

463559
68Е39-016*

ISO 2009
DIN 963

 

Болт oпорен
п.49 от І 13313

5А 30138
68Е39-016*

 

Талерка на вентила
п.50 от І 13313

І 29364
68Е39-016*

 

Пружина
п.52 от І 13313

4А 30159/7
68Е39-016*

 

Пробка( капачка)
п.53 от І 13313

5А 30207
68Е39-016*

 

Пружина
п.55 от І 13313

4А 30159/10
68Е39-016*

 

Уплътнител маншетен(гум.)
п.56 от І 13313

5А 38704
68Е39-016*

 

Пръстен уплът(гум)С50х57
п.57 от І 13313

453943
68Е39-016*

DIN 7603

 

Шплинт 2х20 st Zn12mtcc
п.59 от І 13313

456227
68Е39-016*

ISO 1234
DIN 94

 

Пробка( капачка)
п.60 от І 13313

4А 67976
68Е39-016*

 

 

Пружина
п.61 от І 13313

4А 30159/9
68Е39-016*

 

 

Талерка на вентила
п.62 от І 13313

4А 36160/1
68Е39-016*

 

 

Винт 1В М6х12-4.8 Zn5мтсс
п.63 от І 13313

4633605
68Е39-016*

ISO2010
DIN964

 

Бутало
п.73 от І 13313

І 29368
68Е39-016*

 

 

Пружина
п.74 от І 13313

4А 30159/14
68Е39-016*

 

 

Талерка на вентила
п.76т І 13313

4А 36160/2
68Е39-016*

 

 

Пръстен опорен
п.77 от І 13313

4А 67981
68Е39-016*

 

 

Пръстен
п.78 от І 13313

5А 33356
68Е39-016*

 

 

Пръстен уплътн.(гум)
п.79 от І 13313

5А 30152
68Е39-016*

 

 

Болт М12х50-8.8 Zn8мтсс
п.80 от І 13313

451860
68Е39-016*

ISO 4014
DIN 931

 

Винт опорен
п.82 от І 13313

5А 30193
68Е39-016*

 

 

Гайка ш.М14х1,5 - 22Н Zn5МТСС
п.83от І 13313 (ниска )

452316
68Е39-016*


ISO 4035
DIN 936

 

ВинтА М6х450-4.8 Zn8мтсс
п.84 от І 13313

463606
68Е39-016*

ISO2010
DIN964

 

Пръстен уплътн.(гум)
п.85 от І 13313

5А 30154
68Е39-016*

 

 

Капак
п.87 от І 13313

І 29371
68Е39-016*

 

 

Гилза уплътнителна
п.87.2 от І 13313

4А 67983
68Е39-016*

 

 

Гилза уплътнителна
п.87.4 от І 13313

4А 67982
68Е39-016*

 

 

Мембрана (гум)
п.88 от І 13313

4А 36269
68Е39-016*

 

 

Бутало
п.89 от І 13313

І 13243
68Е39-016*

 

 

Шайба на буталото
п.90 от І 13313

4А 48041
68Е39-016*

 

 

Шайба осигур 55х2
п.91 от І 13313 (зегер за вал)

450970
68Е39-016*

DIN 471
БДС 2170-77

 

Винт за упл.пръстен
п.92 от І 13313

5А 30158
68Е39-016*

 

 

Винт на вентила
п.93 от І 13313

4А 36195
68Е39-016*

 

 

Талерка на вентила
п.94 от І 13313

4А 40704
68Е39-016*

 

 

Пружина
п.96 от І 13313

4А 30159/1
68Е39-016*

 

 

Пръстен уплътн.двоен(гум)
п.97 от І 13313

4В 36068
68Е39-016*

 

 

Пръстен уплътнителен(гум)
п.99 от І 13313

4А 18294/25
68Е39-016*

 

 

Лост на изравнителя
п.101 от І 13313

4А 37029
68Е39-016*

 

 

Винт плоска гл. М10х16х12 Zn8МТСС
п.102 от І 13313

458220
68Е39-016*

DIN 923

 

Пръстен уплътнителен(гум)
п.103 от І 13313

4А 18294/26
Е39-016*

 

 

Пръстен опорен
п.104 от І 13313

5А 30160
68Е39-016*

 

 

Пръстен осигурителен 26x1,2
CuSN8
( зегер за вал)
п.105 от І 13313

450959
68Е39-016*


БДС 2170-77
DIN 471

 

Пръстен опорен
п.106от І 13313

5А 30166
68Е39-016*

 

 

Пръстен уплътнителен двоен
п.107 от І 13313

4А 41986
68Е39-016*

 

 

Пружина
п.108 от І 13313

4А 30159/2
68Е39-016*

 

 

Втулка опорна
п.109от І 13313

4А 30159/2
68Е39-016*

 

 

Талерка на вентила
п.110 от І 13313

І 20768
68Е39-016*

 

 

Капачка на вентила
п.111от І 13313

5А 36158
68Е39-016*

 

 

Капачка затваряща
п.112 от І 13313

5А 36158
68Е39-016*

 

 

Пружина
п.113 от І 13313

4А 30159/3
68Е39-016*

 

 

Талерка на буталото
п.114от І 13313

5А 30174
68Е39-016*

 

 

Капак
п.115 от І 13313

І 29373
68Е39-016*

 

 

Гилза уплътнителна
п.116 от І 13313

4А 67982
68Е39-016*

 

 

Дюза
п.117 от І 13313

4А 30140/1
68Е39-016*

 

 

Пръстен осигурителен 22x1,2 CuSN8 ( зегер за вал)
п.118 от І 13313

450955
68Е39-016*


БДС 2170-77
DIN 471

 

Бутало
п.119 от І 13313

4А 30173
68Е39-016*

 

 

Стержен на буталото
п.120 от І 13313

5А 30169
68Е39-016*

 

 

Талерка на мембраната
п.121от І 13313

4А 34009
68Е39-016*

 

 

Легло на мембраната
п.122от І 13313

5А 30180
68Е39-016*

 

 

Мембрана
п.123 от І 13313

5А 30179
68Е39-016*

 

 

Корпус на вентила
п.124 от І 13313

4А 42765
68Е39-016*

 

 

Стержен с два конуса
п.125 от І 13313

4А 45699
68Е39-016*

 

 

Пружина
п.126 от І 13313

4А 45698
68Е39-016*

 

 

Шайба пружинна
п.127 от І 13313

5А 30182
68Е39-016*

 

 

Сито
п.128 от І 13313

4А 42766
68Е39-016*

 

 

Пръстен осигурителен 15х1
(зегер за отвор)
п.129 от І 13313

450983
68Е39-016*


БДС 2170-77
DIN 472

 

Корпус на ръкохватката
п.130 от І 13313

2А 36340
68Е39-016*

 

 

Ръкохватка
п.131 от І 13313

39650
68Е39-016*

 

 

Гайка специална
п.132 от І 13313

5А 34934
68Е39-016*

 

 

Шпилка М10х30 Zn8MTCC
п.133 от І 13313

458217
68Е39-016*

ISO 4766
DIN 551

 

Пластина-скала
п.134 от І 13313

4А 36342
68Е39-016*

 

 

Винт М4х10-5.8 Zn5МТСС
п.135 от І 13313

463023
68Е39-016*

ISO 2010
DIN 964

 

Болт М8х40-8.8 Zn5МТСС
п.136 от І 13313

451752
68Е39-016*

ISO 4014
DIN 931

 

Щифт
п.137 от І 13313

5А 30191
68Е39-016*

 

 

Гайка специална
п.138 от І 13313

5А 30192
68Е39-016*

 

 

Пружина
п.139 от І 13313

4А 30159/5
68Е39-016*

 

 

Дир.кран-маш. DAKO BP
п.917 от 68Е39-000

68Е39-017/b

90035-120

 

Kлапан к-т
бп 90035-120

 

68E39-017-917.1Co
90035-120.1Co

 

Дир.кран-маш. Zbs12
п.917 от 68Е39-000

68Е39-017/a

 

 

Вентил разхлабителен
п.918 от 68Е39-000

68Е39-018


90 035-101

 

Вентил за вн.спир. АК 6 - 1"
п.919 от 68Е39-000

68Е39-019


90 035-101

 

Вентил функционен Fe115/V 5
с конзола 3А 75140
п.920 от 68Е39-000

68Е39-020

І 34720 КNОRR

 

Бутало
п.3 от І 34721

І 34023
68Е39-020*

 

 

Втулка дюзова
п.4 от І 34721

4А 74768/1
68Е39-020*

 

 

Вентил
п.6 от І 34721

І 24962
68Е39-020*

68E39-020-920.1Со

 

Пръстен "KNORR-K"15.8
п.7 от І 34721

461793
68Е39-020*

N891

 

Сито
п.8 от І 34721

4А 42197
68Е39-020*

 

 

Пръстен "KNORR-K" 20.8
п.9 от І 34721

461793
68Е39-020*

N891

 

Пружина
п.11 от І 34721

4А 93227
68Е39-020*

 

 

Уплътнение
п.12 от І 34721

4А 27763/31
68Е39-020*

 

 

Дюза
п.14 от І 34721

4А 77724/1
68Е39-020*

 

 

"О"пръстен
п.16 от І 34721

4А 38577
68Е39-020*

 

 

Пръстен пружинен А10
п.17 от І 34721

4А 38577
68Е39-020*

N10178

 

"О"пръстен
п.21 от І 34721

52904
68Е39-020*

 

 

Пръстен "KNORR-K" 105.2
п.22 от І 34721

454990
68Е39-020*

N890

 

Капачка
п.23 от І 34721

4А 56790
68Е39-020*

 

 

Пружина
п.25 от І 34721

4А 77055
68Е39-020*

 

 

Пробка Е G1/2" A Zn8MTCC
п.26 от І 34721

463024
68Е39-020*

DIN 910

 

Шайба упл.С21х26-Cu/ASBESTFREI(дихтунки)
п.27 от І 34721

453926
68Е39-020*

DIN 7603

 

Пръстен пружинен А10
п.3 от І 4805 носач на Fe115

466059
68Е39-020*

N 10178

 

Товаропът.обръщател G-P-R
с конзола 4A 51 415
п.921 от 68Е39-000

I 20322 КNORR
68Е39-021

І 28731 КNОRR

 

Пробка B R1 1/4"   N 647
п.1 от І 20322

454888
68Е39-021*

N 647

 

Шайба упл. А16х22- IT300-G2 (дихтунки)
п.2 от І 20322

453813
68Е39-021*

DIN 7603

 

Втулка свързваща 10х14,5-ST37-2
п.3 от І 20322

454294
68Е39-021*

DIN 31274

 

Гайка съединителна MU 10W26x1/10"-5S
п.4от І 20322

454294
68Е39-021*

DIN 31273

 

Ръкохватка
п.5 от І 20322

4А 30924
68Е39-021*

 

Щифт пружинен В 4х40
п.6 от І 20322

454294
68Е39-021*

ISO 8752
DIN 1481

 

Пружина 2205
п.9 от І 20322

455465
68Е39-021*

N 1618 В

 

Болт М6х20
п.11 от І 20322

450817
68Е39-021*

ISO 2342
DIN 427

 

Преводач на наляг.Du 23a/2,1 с конзола 3А 95012
п.922 от 68Е39-000

І 19714
68Е39-022

 

 

Пръстен NB R80-K35
п.5 (8") от І 19714 (ТrCom'S")

A18294/9
593-7007
68Е39-022*

 

Гайка М10х1-8 Zn5МТСС
п.6 (9") от І 19714

452185
561-5024
68Е39-022*


ISO4032
DIN 934

 

Бутало(стержен)
п.7 (10") от І 19714

B64671
-68Е39-022*

 

 

Талерка на мембраната
п.8 (11") от І 19714

І 17460
-68Е39-022*

 

 

Пластина осигурителна
п.8.1(12") от І 19714

А38513
-68Е39-022*

 

 

Талерка на мембраната
п.9 (13") от І 19714

А43384/1
-68Е39-022*

 

 

Пръстен опорен
п.10.2(15")от І 19714

А43386/1
-68Е39-022*

 

 

Мембрана
п.11(16")от І 19714

А38266
593-8011
68Е39-022*

 

Втулка
п.12.5 (18") от І 19714

В40518
-68Е39-022*

 

 

Шпилка М8х25-8.8 Zn5МТСС
п.12.9 (19") от І 19714

452408
2402-5-0203
68Е39-022*

DIN 939

 

Шайба пружинна N10178A08
п.12.10 (20") от І 19714

466031
2210-1-0105
68Е39-022*

 

Гайка М8-8 Fe/Cd5c
п.12.11 ( 21") от І 19714

452174
2260-1-0109
68Е39-022*


ISO4032
DIN 934

 

Гайка
п.13 ( 22") от І 19714

B52889/1-
68Е39-022*

 

 

Талерка на мембрана
п.15 (23") от І 19714

А43387-
68Е39-012*

 

Контрашайба
п.16 (24") от І 19714

А38268
587-5033
68Е39-022*

 

Сито
п.17( 25") от І 19714

І 14367
585-5007
68Е39-022*

 

 

Вентил к-т
п.18 ( 26") от І 19714

І 15516-
68Е39-022*

 

 

Пръстен уплътнителен
п.19 ( 27") от І 19714 (TrC'S)

А31340/15
594-5021
68Е39-022*

 

 

Пръстен уплътнителен
п.20 (28") от І 19714

А27763/23
593-6008
68Е39-022*

 

 

Бутало командно
п.23 (31") от І 19714

А43805-
68Е39-022*

 

 

Регулатор
п.26 (32") от І 19714

І 67001-
68Е39-022*

 

 

Втулка водеща
п.26.1 (33") от І 19714

В 38076-
68Е39-022*

 

 

Гайка регулираща
п.26.2 (34") от І 19714

В 38077-
68Е39-022*

 

 

Винт стопорен М3х3 Zn5mТСС
п26.3 ( 35") от І 19714

456341-
68Е39-022*

ISO 4766
DIN 551

 

Пръстен уплътнителен
п.28 (37") от І 19714

А27763/24
593-6014
68Е39-022*

 

 

Пръстен осигурителен 52х2
(зегер за отвор)
п.29 (38") от І 19714

451011
231-1-0133
68Е39-022*


БДС 2170-77
DIN 472

 

Шайба
п.30 (39") отІ 19714

А38455
570-5006
68Е39-022*

 

 

Пръстен
п.31( 40") от І 19714

В30024-
68Е39-022*

 

Пружина
п.32( 41") от І 19714

А74268
590-5091
68Е39-022*

 

 

Талерка на вентила
п.33 (42") от І 19714

А43744-
68Е39-022*

 

 

Пружина
п.34 (43") от І 19714

А37477-
68Е39-022*

 

 

Пръстен уплътнителен
п.35 ( 44") от І 19714

А27763/16
593-6007
68Е39-022*

 

 

Пробка
п.36 (45") от І 19714

В42126-
68Е39-022*

 

 

Пръстен уплътнителен
п.37( 46") от І 19714

А27763/9
593-6001
68Е39-022*

 

 

Пръстен уплътнителен на вентила
п.38(47") от І 19714

В58852/7-
68Е39-022*

 

 

Пръстен пружинен В55
Zn12-18MTCC+
п.18.1 (48") от І 15516

466109
590-5158
68Е39-022*

DIN 7993

 

Пръстен "KNORR-K"
N 891 40.8
п.18.2 (49") от І 15516

464084
593-7529
68Е39-012*

 

 

Tяло на вентила
п.18.3 (50") от І 15516

А38279
553-5009
68Е39-022*

 

 

Втулка водеща
п.18.4.1 (52") от І 15516

А41261-
68Е39-022*

 

 

Талерка на вентила
п.18.4.2 (53") от І 15516

А38283-
68Е39-022*

 

 

Пръстен упл.на вентила
N 10005 A37/39 4
п.18.4.3 (54") отІ 15516

463226-
68Е39-022*

 

 

Пръстен
п.18.5 (55") отІ 15516

A18294/37
593-7011
68Е39-022*

 

 

Шайба
п.18.6 (56") от І 15516

A38280
570-5096
68Е39-022*

 

 

Пружина
п.18.7 (57") от І 15516

A37656/12
590-5085
68Е39-022*

 

 

Скоростен регулатор Аr9
п.923 от 68Е39-000

68Е39-023

Е-I10287-de

 

Лагер сачмен 6211 ZZ
п.7 от Е-I10287-de

456381
68Е39-023*

55х100х21

 

Пръстен осигурителен
п.9 от Е-I10287-de

А10306
68Е39-023*

 

 

Бутало(ос на вентила)
п.11 от Е-I10287-de

І 40958
68Е39-023*

 

 

Пръстен пружинен 3х16
п.11.2 от Е-I10287-de

453041
68Е39-023*

ISO 8752
DIN 1481

 

Tяло на регулатора
п.12. от Е-I10287-de

І 15440
68Е39-023*

 

 

Втулка
п.12.2 от Е-I10287-de

А10112
68Е39-023*

 

 

Пръстен
п.12.3 от Е-I10287-de

В35553
68Е39-023*

 

 

Пръстен демпфериращ
п.14 от Е-I10287-de

А18810
68Е39-023*

 

 

Пръстен демпфериращ
п.15 от Е-I10287-de

А19056
68Е39-023*

 

 

Тежести подвижни
п.16 от Е-I10287-de

А30112
68Е39-023*

 

 

Пружина
п.18 от Е-I10287-de

А27672
68Е39-023*

 

 

Болт М10х20-Zn8MTCC
п.19 от Е-I10287-de

463393
68Е39-023*

ISO1580
DIN 920

 

Гилза пружинна
п.20 от Е-I10287-de

А10313
68Е39-023*

 

 

Лагер сачмен 629 ZZ
п.21 от Е-I10287-de

45121417
68Е39-023*

9х26х8

 

Пръстен осигурителен 26х1,2
п.22 от Е-I10287-de
(зегер за отв.)

450995
68Е39-023*


БДС 2170-77
DIN 472

 

Пръстен осигурителен 32х1,2
п.23 от Е-I10287-de

450999
68Е39-023*

БДС 2170-77
DIN 472

 

Шайба (капачка)
п.24 от Е-I10287-de

А10371
68Е39-023*

 

 

Шплинт 1х14 St
п.25 от Е-I10287-de

456255
68Е39-023*

ISO 1234
DIN 94

 

Гайка коронна М5-6 St
п.26 от Е-I10287-de

452250
68Е39-023*

ISO 7035
DIN 935

 

Втулка
п.27 от Е-I10287-de

А4871/3
68Е39-023*

 

 

Пасшайба
п.28 от Е-I10287-de

А18186
68Е39-023*

 

 

Корпус на вентила
п.29 от Е-I10287-de

І 15745
68Е39-023*

 

 

Болт маншетен на буталото
п.31 от Е-I10287-de

А18183
68Е39-023*

 

Маншета
п.32 от Е-I10287-de

А50426
68Е39-023*

 

 

Шайба пружинна   N 10178 A 08
п.33 от Е-I10287-de

466031
68Е39-023*

БДС 833-82

 

Болт M8x20-8.8
п.34 от Е-I10287-de

452050
68Е39-023*

ISO 4017
DIN 933

 

Taлерка на вентила
п.36 от Е-I10287-de

А91008
68Е39-023*

 

 

Пружина
п.37 от Е-I10287-de

А18179
68Е39-023*

 

 

Втулка
п.38.2 от Е-I10287-de

А19075
68Е39-023*

 

 

Шайба 10,5 ST2K60-140HV
п.44 от Е-I10287-de

450863
68Е39-023*

ISO 7092
DIN 433

 

Щифт цил. 3N 6x10 ST
п.45 от Е-I10287-de

450079
68Е39-023*

 

Пръстен уплътнителен
п.46 от Е-I10287-de

А10352
68Е39-023*

 

Болт специален
п.47 от Е-I10287-de

А10606
68Е39-023*

 

 

Шайба 10,5 ST2K60-140HV
п.48 от Е-I10287-de

450670
68Е39-023*

ISO 7089
DIN 125

 

Гайка М10-8
п.49 от Е-I10287-de

452180
68Е39-023*

ISO 4032
DIN 934

 

Шплинт 3,2х18-ST
п.50 от Е-I10287-de

450572
68Е39-023*

ISO 1234
DIN 94

 

Шплинт 2х20 -ST
п.51 от Е-I10287-de

450571
68Е39-023*

ISO 1234
DIN 94

 

Гайка коронна М8 - 6
п.52 от Е-I10287-de

452252
68Е39-023*

ISO 7035
DIN 935

 

Шайба подложна
п.53 от Е-I10287-de

А10329
68Е39-023*

 

Болт
п.54 от Е-I10287-de

А10328
68Е39-023*

 

 

Капак
п.55 от Е-I10287-de

А21681
68Е39-023*

 

 

Нипел
п.56 от Е-I10287-de

А5555/2
68Е39-023*

 

 

Нипел
п.57 от Е-I10287-de

А5555/1
68Е39-023*

 

 

Скоба
п.58 от Е-I10287-de

А10363
68Е39-023*

 

 

Болт М10х16-8.8
п.59 от Е-I10287-de

459344
68Е39-023*

ISO 4017
DIN 933

 

Oc 10H11x30x26-ST50
п.60 от Е-I10287-de

456690
68Е39-023*

 

 

Kaпaк
п.61 от Е-I10287-de

Т1659
68Е39-023*

 

 

Oc 6H11x65x60-5S
п.69 от Е-I10287-de

456682
68Е39-023*

DIN 1433

 

Шайба 6,4 SТ2К60-140HV
п.70 от Е-I10287-de

450858
68Е39-023*

ISO 7092
DIN 433

 

Шплинт 1,6х12-ST
п.71 от Е-I10287-de

450553
68Е39-023*

ISO1234
DIN 94

 

Пластина осигурителна
п.72 от Е-I10287-de

А48102
68Е39-023*

 

 

Болт М10х55-8.8
п.73 от Е-I10287-de

451810
68Е39-023*

ISO 4014
DIN 931

 

Пръстен
п.74 от Е-I10287-de

В61397
68Е39-023*

 

 

Вентил изпускaтелен   DАКО N2
п.930 от 68Е39-000

68Е39-030

90 030-106

 

Пружина d=2,5
п.3 от 90 030-106

68Е39-030*

68E39-030-3 Co
90030-106-3

 

Стержен
п.1 от 90 030-106

68Е39-030*

68E39-030-930.1 Co
90030-106.1 Co

 

Бутало
п.3 от 90 030-106

68Е39-030*

68E39-023-03 Co

 

Клапан к-т
п.2 от 90 030-106

68Е39-030*

68E39-030-930.2 Co
90030-106.2 Co

 

Вентил предпазен V55 4509.0.0000.00.0 (4 kg/cm2 )
п.932 от 68Е39-000

68Е39-032

 

 

Клапан за пясъкостр.апарат
п.934 от 68Е39-000

68Е39-034

90 055-110

 

Клапан к-т
п.1 от 90 066-110

68Е39-034*

68Е39-934-1 Со
90055-110-1

 

Пулверизатор алкохолен 1"
п.937 от 68Е39-000

68Е39-037

90 105-102

 

Пулверизатор алкохолен 3/4"
п.938 от 68Е39-000

68Е39-038

90 105-06

 

Тифон пневм.нисък тон
п.939 от 68Е39-000

68Е39-039

К1 25010-003.4

 

Tифон пневм.висок тон
п.940 от 68Е39-000

68Е39-040

К1 25010-002.4

 

Гърне кoндензаторно 1 1/4"
п.942 от 68Е39-000

68Е39-042

90 115-104

 

Гърне кoндензаторно 1"
п.943 от 68Е39-000

68Е39-043

90 115-101

 

Tройник междин.1 1/4" - 3/4"
п.944 от 68Е39-000

68Е39-044

06 368-106

 

Вентил двойноотбивач. 3/4"
п.945 от 68Е39-000

68Е39-045

96 433-35

 

Вентил възвратен 1 1/2"
п.946 от 68Е39-000

68Е39-046

96 430-123

 

Вентил възвратен 3/4"
п.947от 68Е39-000

68Е39-047

96 430-09

 

Вентил предпазен 10 kg/cm2
п.948от 68Е39-000

68Е39-048

96 437-101

 

Вентил предпазeн 5 kg/cm2
п.949 от 68Е39-000

68Е39-049

96 437-101

 

Вентил предпаз.5 kg/cm2
п.949 от 68Е39-000

68Е39-049/а

4515.1

 

Ръкав съединителен вагонен 1"- 620
п.958 от 68Е39-000

68Е39-058

90 150-266

 

Ръкав съединителен вагонен 1"- 900
п.959 от 68Е39-000

68Е39-059

90 150-268

 

Муфа "Акерман"
п.960 от 68Е39-000

68Е39-060

94 380-103

 

Ръкав съединителен G 3/4" - 700
п.961 от 68Е39-000

68Е39-061

96 385-253

 

Ръкав съединителен G 1/2" - 875
п.962 от 68Е39-000

68Е39-062

96 385-269

 

Ръкав съединителен G 1/4" - 875
п.963 от 68Е39-000

68Е39-063

96 385-115

 

Черво гумено за компресор Ø45 х 10- 1200
п.964 от 68Е39-000

68Е39-064

 

 

Муфа присъединителна
п.965 от 68Е39-000

68Е39-065

90 150-22

 

Кран"Акерман"AK H - L 1"
п.966 от 68Е39-000

68Е39-066

90 145-121

 

Кран"Акерман"AK H - P 1"
п.967 от 68Е39-000

68Е39-067

90 145-120

 

Кран спират NW 15(R 1/2")  
с носач 4A 83 902
п.968 от 68Е39-000

68Е39-068

 

 

Кран спирателен 1 1/2"
п.969 от 68Е39-000

68Е39-069

96 400-143

 

Кран спирателен 1"
п.970 от 68Е39-000

68Е39-070

96 400-126

 

Кран спирателен 3/4"(пломб.)
п.972 от 68Е39-000

68Е39-072

96 400-51

 

Кран спирателен 3/4"
п.973 от 68Е39-000

68Е39-073

96 400-51

 

Кран спирателен 1/2"
п.974 от 68Е39-000

68Е39-074

96 400-46

 

Кран спирателен 1/2"   с обезвъздушител
п.975 от 68Е39-000

68Е39-075

96 400-114

 

Кран спирателен 1/4"
п.977 от 68Е39-000

68Е39-077

96 400-133

 

Кран спират.триходов 1/4"
п.978 от 68Е39-000

68Е39-078

96 400-134

 

Кран продухвателен 1/2"
п.979 от 68Е39-000

68Е39-079

96 400-116

 

Кран изпускателен 1"
п.981 от 68Е39-000

68Е39-081

96 400-30

 

Ръкав гумен 8 х 600 HV2 мин.налягане 250 kg/cm2
п.982 от 68Е39-000

68Е39-082

CSN13 7821.1

 

Ръкав гумен 6 х 600 HV2 мин.налягане 250 kg/cm2
п.982 от 68Е39-000

68Е39-083

CSN13 7821.1

 

Реле-налягане TSV 3c
DM0,06 MPa; Ti 0,02MPa
п.368 от 68Е39-000

68Е73-202

TSV 3c
DM0,6;
Ti 0,2 atm

 

Реле-налягане TSV 6c
DM0,11 MPa; Ti 0,06 MPa
п.397 от 68Е39-000

68Е73-203

TSV 6c
DM1,1;
Ti 0,6 atm

 

Реле-налягане TSV 6c
DM0,3 MPa ; Ti 0,06 Mpa
п.409 от 68Е39-000

68Е73-190

TSV 6c
DM3;
Ti 0,6 atm

 

Вентил електропневм.VTM 2
п.436 от 68Е39-000

68Е104-400

Ed 332050/II

 

ПЯСЪЧНА ИНСТАЛАЦИЯ

68Е43-000*

68E43-18
Lo004105

 

ВТУЛКА Ø60-25
п.3 от 68Е43-18 пясъкост.ап.

68Е43-000*

20E43-9
Lo448141

 

ТРЪБАØ32х2,5-485
п.4 от 68Е43-18 пясъкост.ап.

68Е43-000*

68E43-4
Lo322933

 

ВЪЖЕ ОСИГ.Ø6,3-420
п.5 от 68Е43-18 пясъкост.ап.

68Е43-000*

52E43-18
Lo306187/аСо

 

НОСАЧ С ТРЪБА ЛЯВ
п.7 от 68Е43-1 пясъкост.ап.

68Е43-000*

68E43-7
Lo203074 Co

 

НОСАЧ С ТРЪБА ДЕСЕН
п.6 от 68Е43-1 пясъкост.ап.

68Е43-000*

68E43-6
Lo203703Co

 

РЪКАВ Ø32-1350
п.10 в 68Е43-18 пясък.ап.

68Е43-000*

CSN 63 5389

 

РЪКАВ Ø32-1250
п.11в 68Е43-18 пясък .ап.

68Е43-000*

CSN 63 5389

 

ПОДЛОЖКА 45х2-76
п.12 в 68Е43-18 пясък .ап.

68Е43-000*

49E43-4
Lo425317

 

СКОБА
п.13 в 68Е43-18 пясък.ап.

68Е43-000*

65E43-2
Lo451781

 

УХО ЗА СКОБА
п.14 в 68Е43-18 пясък .ап

68Е43-000*

31E43-34
Lo406166

 

ВЛОЖКА 1х40х47
п.15 от 68Е43-18 пясък .ап

68Е43-000*

23E18-13
Lo49978

 

ГАЙКА ПРИТ.Ø90-40
п.16 от 68Е43-18 пясък.ап

68Е43-000*

34E43-39
Lo406667

 

МАЗИЛНА ИНСТАЛАЦИЯ

68Е44-000

68Е44-001 ЧС Со

 

СТОЙКА ДЯСНА
п.1 в 68Е44-001 мазил.и-я

68Е44-000*

68Е44-22Co

 

СТОЙКА ЛЯВА
п.2от 68Е44-001 маз.и-я

68Е44-000*

68Е44-21Co

 

ДЪРЖАЧ ДЕСЕН
п.3 от 68Е44-1 маз.и-я

68Е44-003

68Е44-2
Lo200326

 

ДЪРЖАЧ ЛЯВ
п.4 от 68Е44-1 маз.и-я

68Е44-004

68Е44-3
Lo200327

 

ПОДЛОЖКА 2х20-75
п.5 от 68Е44-1 маз.и-я

68Е44-000*

68Е44-23 Со

 

ДЮЗА SDR
п.7 от 68Е44-1 маз.и-я

68Е44-005

68Е44-005 ЧС Со

 

ПОДЛОЖКА ЛЯВА
п.10 от 68Е44-1 маз.и-я

68Е44-000*

68Е44-10 Со

 

ПОДЛОЖКА ДЯСНА
п.11 от 68Е44-1 маз.и-я

68Е44-000*

68Е44-11Со

 

Маркуч гум.хидравл. Ø6,3хØ12 - 400mm
п.8 от 68Е44-001 маз.и-я

БДС15580-82

 

Маркуч гум.пнев. Ø8хØ16 - 440mm
п.9от 68Е44-001 маз.и-я

БДС15610-83

 

 

Разрядник

68Е71-000

GZSa 30т

 

КОМПРЕСОР ПОМ.112L

68Е73-130
68Е39-024

 

 

Уплътнение
п.1 от 68Е73-130

68Е73-131

44391
6250702

 

Уплътнение за цилинър
п.2 от 68Е73-130

68Е73-132

44391
6258101

 

Лагер сачмен 6305 ZZ/С3
п.3 от 68Е73-130

6305 ZZ/С3
68Е73-133

25х62х17
CSN 02 4637

 

Лагер сачмен 6305
п.4 от 68Е73-130

68Е73-134

CSN 02 4637

 

Пръстен уплътнителен 25х62х8
п.5 от 68Е73-130

68Е73-135

CSN 02 9401.0

 

Вал колянов
п.7 от 68Е73-130

68Е73-137

44391
7930120

 

Мотовилка
п.8 от 68Е73-130

68Е73-138

44391
9690130

 

Гарнитура за мотовилка
п.9 от 68Е73-130

68Е73-139

44391
3014601

 

Болт бутален
п.10 от 68Е73-130

68Е73-140

44391
3013701

 

Бутало Ø65

68Е73-141

44391
7230113

 

Пръстен бутален 65х2,5

68Е73-142

CSN 02 7016.30

 

Пръстен бутален 65х4

68Е73-143

CSN 02 7020.30

 

Уплътнение под главата Al

68Е73-144

44391
6010162

 

Осветително тяло механика

68Е73-221

 

 

Контактор V13d

68Е73-233

48V, 40A

 

Токов трансформатор

68Е73-208

T-IVTZ, 500/5A

 

Токов трансформатор

68Е73-239b

Amt-0, 500/5A

 

Изолатор

68Е73-290

Lo 422195

 

Реле SO

68Е74-056

30780 f1

 

Предпазител автоматичен 6А

68Е76-023

IJM 6A

 

Предпазител автоматичен 10А

68Е76-024

IJM 10A

 

Предпазител автоматичен 16А

68Е76-025

IJM 16A

 

Предпазител автоматичен 25А

68E76-026

IJM 25A

 

Потенциометър осветление уреди

68Е76-052

Pk5, 125 ом

 

Прекъсвач автоматичен

68Е76-063

J2RU 50, 75A

 

Прекъсвач автоматичен

68Е76-064

J2RU 50, 40A

 

Прекъсвач автоматичен

68Е76-065

J21U 50, 75A

 

Прекъсвач автоматичен

68Е76-066

J21U 50, 40A

 

Осветително тяло пулт

68Е80-005

 

 

Лампа

68Е80-007

50V, 5W, Ø28, B22/2

 

Лампа

68Е80-009

50V,25 W,Ø28,B22/2

 

Лампа

68Е80-010

50V,50 W,Ø60,B22/2

 

Лампа

68Е80-020

50V, 500W

 

Лампа

 

24V,2W, Ba9s

 

Магнитен указател

68Е80-050

US3

 

Двигател за стъклочистачки

68Е80-075

443-121-001-053

 

Редуктор за стъклочистачки

68Е80-076

443-125-005-022

 

Привод за стъклочистачки

68Е80-077

443-124-010-040

 

Рамо с перо за стъклочистачка

68Е80-077*

 

 

Реглета-превключвател

68Е80-410

1А, 48V=

 

Секретен ключ

68Е80-450

9502

 

Глава бутон на ключ

68Е80-451

Т6"А"

 

Глава врътка на ключ

68Е80-452

Т6"В"

 

Глава бутон за ключ на ГВП

68Е80-453

Т6"Н"

 

Глава врътка на ключ

68Е80-454

Т6"G"

 

Блокировка за решетки ГВП

68Е80-456

Uet 10G 22/3, 1/1

 

БУКСОВО ЗАЗЕМЛЕНИЕ

68E81-000

6PCL / 6PCL-2

 

Четка 25x40x52 mm
буксово заземл. 6PCL/6PCL-2

68E81-001
68E81-001a

46E62-,Lo425818, Lo459012

 

Четкодържател Kv 4025
п.9 от 46Е62-1 БУЗАЗ

68Е81-002

52E62-73
Lo429759

 

Шина/шунт 95 mm2

 

 

 

Термостат

68Е81-010

ТН810/+800

 

Термостат

68Е81-011

ТН810/+1200

 

Толинен предпазител

68Е81-012

ТР10/+800

 

Ключ осветление

68Е83-260

31661-12

 

Контактор

68Е83-267

V25M, 48V=

 

Контактор

68Е83-267а

V25M, 24V=

 

BЛАКОВО ОТОПЛЕНИЕ

68Е88-000

VSET-8

 

Кутия щепселна
за вл.отопление VSET-8

68Е88-001

ОЛ-960531

 

Кутия разклонителна
за вл.отопл. VSET-8

68Е88-002

1Л-925802

 

Щепсел еднополюсен
с кабел
за ВО VSET-8

68Е88-003

2Л-960550

 

Заключалка с носач на щепселна кутия
за ВО VSET-8

68Е88-004

2Л-960530

 

ТОКОСНЕМАТЕЛ 25LSP5

68Е97-000*

68E97-1
Lo 002040

 

Вставка електрографитна

68E97-039*

68E97-69
Lo 457758

 

Горно рамо  

68Е97-005

55Е97-22
Lo 99648

 

Горно рамо  

68Е97-006

55Е97-23
Lo 99649

 

Плъзгач за токоснемател
25LS P5

68Е97-007*

НПВ 97.93.00

 

Цилиндър комплект

68Е97-008

55Е97-41
Lo 86756

 

Тяга

68Е97-010

68Е97-653
Lo 313279

 

Тяга

68Е97-011

68Е97-654
Lo 313280

 

Тяга

68Е97-012

68Е97-685
Lo 313281

 

Шунт меден за токоснемател

68Е97-014

46Е97-94,
Lo424608

 

Шунт меден за токоснемател

68Е97-015

46Е97-92,
Lo424607

 

Пружина Ø14-14780

68E97-017

68Е97-511
Lo 432146/a

 

Диагонална тяга

68Е97-018

55Е97-29
Lo 438896

 

Диагонална тяга

68Е97-019

55Е97-30
Lo 438897

 

Лагер еднор.сачмен
за токоснемател 25 LS P5

6002

15x32x9 mm

 

Лагер еднор.сачмен
за токоснемател 25 LS P5

6302

15x42x13 mm

 

Лагер еднор.сачмен
за токоснемател 25 LS P5

6207

35x72x17 mm

 

Лагер еднор.сачмен
за токоснемател 25 LS P5

6005

25x47x12 mm

 

Лагер еднор.сачмен
за токоснемател 25 LS P5

16002

15x32x8 mm

 

Лагер еднор.сачмен
за токоснемател 25 LS P5

6203

17x40x12 mm

 

Шарнир трираменен
за токоснемател 25 LS P5

68Е97-000*

33E97-633
Lo 98568

 

Шарнир л/д
за токоснемател 25 LS P5

68E97-000*  

68E97-57
Lo 201504

 

Изолатор подпорен силиконов
за токоснемател 25LS P5

68E97-016*

ОСК 10/27,5

 

Амортисьор
за токоснемател 25LS P5

68E97-000 *

68Е97-6,
Lo 316815/e

 

Втулка Ø38-35
текстолитова за шарнира

CSN 644324

33E97-591,
Lo 434118

 

ДВИГАТЕЛ ТЯГОВ
12AL 4446iP

68Е100-000

 

 

Четка 2х(11x32x50)mm
за ТД тип 12AL 4446iP

68Е100-005

Еd 401203

 

Четкодържател
за ТД 12AL 4446iP

68Е100-004

Еd 200114

 

Лагер еднор.ролков без реборд   на вътрешния пръстен   NU 1034 M/C4
за ТД 12AL 4446iP

68Е100-012

NU 1034 M/C4
170x260x42

 

Лагер еднор.ролков с реборд на вътр.пръстен с опорен пръстен NH 421M/C5 за ТД 12AL 4446iP

68Е100-013

NH 421M/C5
105x260x60

 

Фланец
за ТД 12AL 4446iP

68Е100-016

Ed 200258

 

Вал карданен
за ТД 12AL 4446iP

68Е100-017

Ed 100331

 

Черупка външна
за иглен лагер за ТД 12AL 4446iP

68Е100-020

Ed 200424

 

Ролка цил. Ø3,5х34,8
иглен лагер на ТД 12AL 4446iP

68Е100-021

Ø3,5х34,8

 

Пружина
за иглен лагерна ТД 12AL 4446iP

68Е100-021

Еd 500624

 

Вставка "Derlin"
за иглен лагерна ТД 12AL 4446iP

68Е100-021

Ed 400879

 

Черупка вътрешна
иглен лагер на ТД 12AL 4446iP

68Е100-049

Ed 200205

 

Семеринг Ø55/Ø70х8
за ТД 12AL 4446iP

68Е100-050

Ø55хØ70х8
БДС 9954-83

 

Семеринг   Ø55/Ø72х8
за ТД 12AL 4446iP

68Е100-050*

Ø55хØ72х8
БДС 9954-83

 

Четка електрографитна 10х20х28
за ДВ тип 2А, 9А 2135/4  

68Е101-005

Еd 60161

 

Лагер ролков NU 309В
за ДВ 2A 2135/4

68Е101-013

45х100х25

 

Лагер сачмен 6409/С36
за ДВ 2A 2135/4

68Е101-014

45г120х29

 

Четки 12,5x25x28mm
ДВ-3A 2732/4, 2AU 2732/4

68Е101-112

Еd 400402

 

Лагер сачмен 6312/С36
за ДВ 3A 2732/4, 2AU 2732/4

68Е101-126

60х130х31

 

Лагер ролков NU 312
за ДВ 3A 2732/4, 2AU 2732/4

68Е101-115

60х130х31

 

Лагер сачмен 6309/С36
за ДK 9A 2135/4

68Е101-331

45х100х25

 

Лагер ролковNU 311М/С3
за ДK 9A 2135/4

68Е101-332

55х120х29

 

КОМПРЕСОР ГЛАВЕН   К200

68Е101-400

 

 

Картер
п.1 от 68Е101-400

68Е101-401

01-101

 

Конус
п.4 от 68Е101-400

68Е101-404

01-024

 

Пружина
п.5 от 68Е101-400

68Е101-405

01-005

 

Болт водещ
п.6 от 68Е101-400

68Е101-406

01-006

 

Пръстен уплътнителен 14х18
п.7 от 68Е101-400

68Е101-407

01-021
CSN 02 9310.3

 

Уплътнение
п.9 от 68Е101-400

68Е101-409

01-103

 

Уплътнение под цилиндъра
п.12 от 68Е101-400

68Е101-412

01-106

 

Уплътнение на дол.капак
п.13 от 68Е101-400

68Е101-413

01-107

 

Уплътнение на гърловина
п.14 от 68Е101-400

68Е101-414

01-108

 

Пръстен 40х65х12
п.15 от 68Е101-400

68Е101-415

01-109

 

Пръстен пруж. 65
(зегер)
п.16 от 68Е101-400

68Е101-416

01-110
CSN02 2931

 

Уплътнение на картера
п.17 от 68Е101-400

68Е101-417
БДС 2170-77

01-111

 

Пръстен уплътнителен
п.18 от 68Е101-400

68Е101-418

01-120
CSN02 9310.3

 

Болт 4
п.19 от 68Е101-400

68Е101-419

01-112
CSN13 7993

 

Датчик TJ 12V;0,5A;852021
60-120 Pa
п.19 от 68Е101-400

68Е101-420

01-118
CSN13 7993

 

Улътнение за помпа
п.29 от 68Е101-400

68Е101-429

01-009

 

Пръстен уплътнителен
п.30 от 68Е101-400

68Е101-430

02-108

 

Щифт 4х36
п.31 от 68Е101-400

68Е101-431

02-109
CSN02 2150

 

Шпонка 6х6х14
п.32 от 68Е101-400

68Е101-432

02-110
CSN02 2562

 

Семеринг 17
п.33 от 68Е101-400

68Е101-433

02-013
CSN02 2930

 

Пръстен уплътнителен16x20
п.35 от 68Е101-400

68Е101-435

26-012
CSN02 9310.3

 

Филтър
п.37 от 68Е101-400

68Е101-437

03-003

 

Пръстен уплът.140x125
п.38 от 68Е101-400

68Е101-438

03-004
CSN02 2980

 

Пръстен уплът.20x24
п.40от 68Е101-400

68Е101-440

03-006
CSN02 9310.3

 

Вал колянов
п.47 от 68Е101-400

68Е101-447

04-101

 

Лагер 223 08
п.54 от 68Е101-400

68Е101-454

40х90х33

 

Шпонка 6х6х14
п.55 от 68Е101-400

68Е101-455

04-108
CSN02 2562

 

Пръстен уплътнит.24x30
п.56 от 68Е101-400

68Е101-456

04-014
CSN02 9310.3

 

Мотовилка
п.57 от 68Е101-400

68Е101-457

05-101

 

Вложка за мотовилка
п.58 от 68Е101-400

68Е101-458

05-102

 

Втулка мал.за мотовилка
п.59 от 68Е101-400

68E101-459

05-105

 

Болт шестост.за мотовилка
п.60 от 68Е101-400

68E101-460

05-106

 

Бутало Ø125 -за Іº
п.61 от 68Е101-400

68E101-461

06-101
Кs317829

 

Пръстен бутален 125х5,5 маслоснемащ
п.62 от 68Е101-400

68E101-462

06-107
CSN02 7018.u

 

Пръстен бутален 125х4 уплътнителен
п.63 от 68Е101-400

68E101-463

06-110
CSN02 7011.50.u

 

Пръстен пруж.ексц.25
п.64 от 68Е101-400

68E101-464
БДС2170-77

06-113
CSN 02 2931

 

Болт бутален 25х81
п.65 от 68Е101-400

68E101-465

06-114
CSN АU 2130

 

Пръстен бутален 100х3,5 уплътнителен
п.66 от 68Е101-400

68E101-466

07-101
Кs2-20620/к

 

Пръстен бутален 100х3,5 уплътнителен
п.67 от 68Е101-400

68E101-467

07-106

 

Пръстен бутален 100х5 маслоснемащ
п.68 от 68Е101-400

68E101-468

07-109

 

Цилиндър Iº степен на сгъстяване
п.69 от 68Е101-400

68E101-469

08-101

 

Цилиндър Iіº степен на сгъстяване
п.70 от 68Е101-400

68E101-470

08-102

 

Клапан нагнетателен к-т
п.71 от 68Е101-400

68E101-471

09-101

 

Клапан всмукателен к-т
п.72 от 68Е101-400

68E101-472

09-102

 

Глава цилиндрова Iº   степен на сгъстяване
п.73 от 68Е101-400

68E101-473

09-103

 

Всмукателна камера
п.74 от 68Е101-400

68E101-474

09-104

 

Нагнетателна камера
п.75 от 68Е101-400

68E101-475

09-105

 

Пружина талерчата
п.76 от 68Е101-400

68E101-476

09-105

 

Уплътнение на капак клапани
п.78 от 68Е101-400

68E101-478

09-108

 

Уплътнение на глави
п.79 от 68Е101-400

68E101-479

09-109

 

Уплътнение на клапан
п.80 от 68Е101-400

68E101-480

09-110

 

Уплътнение на фланец
п.81 от 68Е101-400

68E101-481

14-108

 

Глава цилиндрова IІº
степен на сгъстяване

п.82 от 68Е101-400

68E101-482

10-101

 

Уплътнение на капачкаЦГ
п.84 от 68Е101-400

68E101-484

10-105

 

Уплътнение на ЦГ
п.85 от 68Е101-400

68E101-485

10-106

 

Охлаждащ елемент
п.87 от 68Е101-400

68E101-487

14-101

 

Уплътнение за охл.елем.
п.93 от 68Е101-400

68E101-493

14-107

 

Уплътнение за трб.охл.ел.
п.94 от 68Е101-400

68E101-494

01-113

 

Колело вентилаторно
п.97 от 68Е101-400

68E101-497

16-101

 

Главина вентилаторна
п.98 от 68Е101-400

68E101-498

16-102

 

Болт за вентил.колело
п.101 от 68Е101-400

68E101-501

12-112

 

Уплътнение Т350
п.105от 68Е101-400 въздухооч.

68E101-505

18-036

 

Смазочна с-ма-манометри
п.107 от 68Е101-400

68E101-507

39-101

 

Тръбопровод маном.Іº
п.108 от 68Е101-400

68E101-508

39-102

 

Пръстен уплътнит.12х16
п.109 от 68Е101-400

68E101-509
CSN 02 9310

39-103
CSN 02 9310

 

Манометър 60х0/6 кРа
п.112 от 68Е101-400

68E101-512

22-001

 

Манометър за масло
п.113 от 68Е101-400

68E101-513

22-003

 

Клапан изпускателен Іº
п.119 от 68Е101-400

68E101-519

22-001

 

Пръстен уплътнителен
п.120 от 68Е101-400

68E101-520

20-003

 

Пластина уплътнителна
п.122 от 68Е101-400

68E101-522

09-112

 

Пластина пружинна ВСКЛ
п.123 от 68Е101-400

68E101-523

09-114

 

Подложка за клапани
п.125от 68Е101-400

68E101-525

09-116

 

Пластина пружинна НГКЛ
п.130от 68Е101-400

68E101-530

09-116

 

ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ НА СТЕПЕНИТЕ TPPL VI

68E102-100

 

 

Кантакт АТП

68E102-101

Eh 420203

 

Рог дъгогасителен АТП

68Е102-102

Eh 420204

 

Съпротивление лентово за АТП

68Е102-*

Eh 001235/1

 

Изолатор тип "гребен" за лентови R

68Е102-*

1 00 064 10 ЖПЗ

 

Изолатор проходен 25kV, 300A

68E102-114

Eh 307851

 

ГЛАВЕН ВЪЗДУШЕН ПРЕКЪСВАЧ (ATP )   2DVV25B + DV025

68Е103-000

Ed030214/III

 

Разединител нож за   ГВП

68Е103-002

Ео 41168/1

 

Разединител нож за токоснем.

68Е103-003

Ео 41168/ІІ

 

Изолатор опорен кух за въздух

68Е103-004

Ed 231532/II

 

Вентил гасителен на ГВП

68Е103-006

Ео 48840/1

 

Цилиндър на ГВП

68Е103-009

Ео 39996/1

 

Клапан възвратен за ГВП

68Е103-012

Ео 44982/2

 

Изолатор дъгогасителна камера

68Е103-020

Ео 41092/ІІ

 

Контакт дъгогасителен за ГВП

68Е103-022

Ео 43400/1

 

Контакт сферичен за ГВП

68Е103-023

Ео 48027

 

Контакт неподвижен -дюза за ГВП

68Е103-036

Eо 402156

 

Контакт неподвижен за разединител

68Е103-037

Ео 41631/1

 

Контакт неподвижен за разединител

68Е103-038

Ео 41631/ІІ

 

Изолатор за разединител

68Е103-043

Ео 41090/ІІ

 

Носач-неподвиж.контакт на дъгогасителна камера

 

Ео 41145

 

Вентил включващ на ГВП

68Е103-047

Ео 46858/1

 

Вентил изключващ   на ГВП

68Е103-046

Ео 47016/1

 

Вентил каскаден на ГВП

68Е103-048

Ео 47001/1

 

Пневмореле
схемен .№ НТ
от 68Е103-000*

по мостра

 

 

Тръба тоководеща Ø22х1,5-4515
от 68Е103-000*

БДС 1773-84

Cu 99,9%

 

Тръба тоководеща Ø22х1,5-3150
от 68Е103-000*

БДС 1773-84

Cu 99,9%

 

Превключвател пакетен схемен № 006

по мостра

 

 

ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ тип J-B 13 PR 2

68E103-400

Ed 030435/I

 

Муфа за превключв.J-B 13 PR 2

68E103-404

Ed 331994/I

 

Помощни контакти - блокиров.за J-B 13 PR 2

68Е103-405

Ed 65130

 

Подвижен контакт за J-B 13 PR 2

68Е103-408

Ed 334227/I

 

Контакт неподвижен за реверсор

68E104-410

Ed 330819

 

КОНТАКТОР ШУНТОВ 2SB1

68Е103-700

Ed 130118/III

 

Контакт неподвижен
за конт. шунт 2SB2 (сх.№ 061-066)

68E103-701

Ed 431040

 

Контакт подвижен за контактор 2SB2

68Е103-702

Ed 430649

 

Шунт

68Е103-703

Ed 432194/1

 

КОНТАКТОР ЗА ВЛ.ОТ. тип 9 SP 1

68Е103-800

Ed 030143

 

Контакт неподвижен
за контактор ВО - 9SP1

68E103-813

Ed 430648

 

Контакт подвижен   за контактор ВО - 9SP1

68Е103-814

Ed 430 649

 

Дъгогасителна камера

68Е103-801

Ed 130233/1

 

КОНТАКТОР ЕЛЕКТРОМАГНИТЕН тип 39 SМ 3

68Е103-900

Ed 130359/ІІІ

 

Контакт неподвижен
за контактор 39SM3

68E103-903

Eo 21024

 

Контакт подвижен
за контактор 39SM3

68Е103-904

Eo 210 23

 

Пружина за контактор 39SM3

68Е103-906

Ed 39546

 

Камери дъгогасителни

68Е103-901

Eo 3448/1

 

Шунт   за контактор 39SM3

68Е103-909

Ed 431649/1

 

Превключвател   (блокировка)

68Е104-800

2VKAD1

 

Превключвател   (блокировка)

68Е104-800

VKAD1

 

Диод
D855-250-12

DITYRUS-32

1-32-1000
/сх.№U1-U128/

 

Диод
D845-200-10

DITYRUS-32

1-32-1000
/сх.№U129-U136/

 

Тиристор
Т955-200-06

DITYRUS-34

1-32-1000
/сх.№X1-X8/

 

Тиристор
Т955-250/1200

BATYR

сх.№ Х1-Х8

 

Кондензатор WK71021 8M/A(8μF,1000V)

DITYRUS-34

1-32-1000
C1-C24, C41-C49

 

Напреженово реле
2-32-3142а

DITYRUS-43

1-32-1000
/сх.№Y3/

 

Предпазител

DITYRUS-43

1-32-1000
/сх.Р1-Р4/

 

Предпазител P22V05S-260A,VL21

BATYR

сх.№ Р1-Р8

 

Съпротивление TR553 10/А;25W

DITYRUS-43

1-32-1000
/сх.№R1-R16, R41-R50/

 

Реле RP92KC-250V;50HZ-3/3

DITYRUS-43

1-32-1000
/сх.№ В9/

 

Реле RP102KC-48V-3/3

DITYRUS-43

1-32-1000
/сх.№ В5-В8,В11/

 

 

 

 

 

Лепило Permtex-за резба
-туба за ТД

 

PX#24350

 

Лепило Permtex-за шлици
-туба за ТД

 

PX#24350

 

Лепило ПРОМА
650g-кутия за ТД

 

 

 

Стъклотекстолит б=0,5   за ТД

 

0,5 mm-лист

 

Емайллак ел-изолац.
покривен дъгоустийчив ЕВДС

заТД, ДВ и ДК за реактори

ЕВДС


ОН02 52043-72

 

Изолирбанд
заТД, ДВ и ДК

 

 

 

Изолирбанд
за ДВ

 

 

 

Стъклолента б=20
за ДВ

 

20mm

 

Лой овча
колоос

БДС 14920-79

 

Масло ленено фирние
колоос

БДС 2538-77

№2

 

Масло ЕР90
п.44 от 68Е15-1 букса
п.50 от 64Е16-3 КР с.44
(п.32 от 68Е16-7 КР с.45)
бп от55Е18-1 ц.болт
п.49 от 55Е20-48 люок
п.18 от 68Е44-1 маз.и-я

БДС 9797-82

ОLEJ PP7-23кг
OLEJ B4-8кг
В4 CSN65 6611-50кг

 

Силикон маслоустойчив
-туба за ТД

 

81409/26С

 

Силикон маслоустойчив
п.46 от 68Е15-1 букса
п.49 от 64Е16-3 КР с.44
п.31 от 68Е16-7 КР с.45

 

81409/26С

 

Електрод базичен   Ø2,5
за нисколегирани и нисковъглеродни стомани

   НОРД

Е42 5В 42 Н5

 

Електрод базичен   Ø4
за нисколегирани и нисковъглеродни стомани

   НОРД

Е42 5В 42 Н5

 

Електрод базичен   Ø5
за нисколегирани и нисковъглеродни стомани

   НОРД

Е42 5В 42 Н5
БДС EN ISO2560-A

 

Електрод рутилов   Ø2,5
за нисколегирани и нисковъглеродни стомани

ВЕЖЕН

E38 ОR R12
БДС EN ISO2560-A

 

Електрод рутилов   Ø3,25
за нисколегирани и нисковъглеродни стомани

ВЕЖЕН

E38 ОR R12
БДС EN ISO2560-A

 

Болт ш.М8х40
за ТД

ISO 4014

БДС 1230-85
CSN 02 1101

 

Болт шест.1 М8х60
п.13 от 68Е44- 1 маз.и-я

ISO 4014

БДС 1230-85
CSN 02 1101

 

Болт ш.гл. 1 М10х20-5.6
п.16 от 32Е37-33 КИК


ISO4014

БДС1230-85
CSN 02 1101.10

 

Болт М10х35
за ТД

ISO4014

БДС 1230-85
CSN 02 1101

 

Болт М10х50
за ТД

ISO 4014

БДС 1230-85
CSN 02 1101

 

Болт ш.гл.1 М12х30
п.8 от 55Е18-1 ЦБОЛТ

ISO 4014

БДС1230-85
CSN 02 1101.10

 

Болт ш.М12х40
за ГВП

ISO 4014

БДС 1230-85
CSN 02 1101

 

Болт ш. М12х110
за ГВП

ISO 4014

БДС 1230-85
CSN 02 1101

 

Болт шест.гл.1 М16х50
поз.45 от 68Е37-2 ЛСС

ISO 4014

БДС1230-85
CSN 02 1101.10

 

Болт 1-М16х50
п.34от 68Е15-1 букса

ISO 4014

БДС EN ISO4014
CSN 02 1101.10

 

Болт ш. 1 М16х90
п.19 от 68Е43-18 пясък.ап.

ISO 4014

БДС 1230--85
CSN 02 1101.10

 

Болт шт.гл. I М20х30
п.19 от 68Е13-8

ISO4014

БДС1230-85
CSN 02 1101.10

 

Болт шест.гл.1 М20х65
поз.43 от 68Е37-2 ЛСС

ISO 4014

БДС1230-85
CSN 02 1101.10

 

Болт шест.гл. 1 М20х75
п.13 от 68Е13-8

ISO4014

БДС 1230-82
CSN 02 1101.10

 

Болт ш.М12х25
с отв. гл.Ø3

поз.14 от 68Е13-8

ISO4018о

34Е13-29
Lо104894
CSN02 1303

 

Болт ш. М12х30 сотв.гл.Ø3
п.41 от 64Е16-3 КР с.44
(п.25 от 68Е16-7 КР с.45)

ISO 4018о

БДС EN ISO 4018
CSN 02 1208

 

Болт ш. М14х45 сотв.гл.Ø3
п.40 от 64Е16-3 КР с.44
(п.24от 68Е16-7 КР с.45)

ISO 4018о

БДС EN ISO 4018
CSN 02 1208

 

Болт ш.М16х30 сотв.гл.Ø3
п.38 от 64Е16-6 КР с.44
(п.22от 68Е16-7 КР с.45)

ISO 4018о

БДС EN ISO 4018
CSN 02 1208

 

Болт ш. М16х35 сотв.гл.Ø3
п.37 от 64Е16-3 КР с.44
(п.21от 68Е16-7 КР с.45 )

ISO 4018о

БДС EN ISO 4018
CSN 02 1208

 

Болт ш. М20х45 сотв.гл.Ø4
п.35 от 64Е16-3 КР с.44
(п.19 от 68Е16-7 КР с.45 )

ISO 4018о

БДС EN ISO 4018
CSN 02 1208

 

Болт ш.М10х20
за ТД

ISO 4018

 

 

Болт ш.М10х25
за ГВП за ТД

ISO 4018

 

 

Болт ш.М12х25
за ТД

ISO 4018

 

 

Болт ш.М12х35
за ТД

ISO 4018

 

 

Болт 2-М16х40
п.24 от 68Е14-4 КОЛс44
п.24 от 68Е14-9 КОЛс45

ISO 4018

БДС 1230-85
CSN 02 1103

 

Болт ш.2 М 4х6
ср.ремонт

ISO 4018

БДС 1230--85
CSN 02 1303.10

 

Болт ш.2 М 4х12
ср.ремонт

ISO 4018

БДС 1230--85
CSN 02 1303.10

 

Болт ш.2 М 5х12
ср.ремонт
ГВП

ISO 4018

БДС 1230--85
CSN 02 1303.10

 

Болт 2-М6х16
п.37от 68Е15-1 букса

ISO 4018

БДС EN ISO4018
CSN 02 1103.10

 

Болт ш.М6х18
за ГВП

ISO 4018

 

 

Болт ш.гл.2 М8х14
ср.ремонт

ISO 4018

БДС 1230--85
CSN 02 1303.10

 

Болт ш.гл. 2 М8х20
п.28 в 68Е43-18 пясък.ап
ср.ремонт

ISO 4018

БДС 1230--85
CSN 02 1303.10

 

Болт ш.гл. 2 М8х30
п.25 от 68Е43-1 пясъкост.ап
ср.ремонт

ISO 4018

БДС 1230--85
CSN 02 1303.10

 

Болт ш.гл.2 М10х16
п.19 от 55Е20-24 ЦГРЕДА
п.50 от 68Е37-2 ЛСС

ISO 4018

БДС1230-85
CSN02 1103

 

Болт ш.гл. 2 М10х25
п.61 от 55Е20-48 люлок

ISO 4018

БДС 1230--85
CSN 02 1303.10

 

Болт ш.2-М10х25
п.29 от 68Е15-1 букса

ISO 4018

БДС 1230-85
CSN 02 1103.10

 

Болт ш.гл. 2 М10х30
п.22 от 68Е43-18 пясък.ап.

ISO 4018

БДС 1230--85
CSN 02 1303.10

 

Болт 2-М10х40
п.36от 68Е15-1 букса

ISO 4018

БДС 1230-85
CSN 02 1103.10

 

Болт ш.гл.2 М12х20
поз.49 от 68Е37-2 ЛСС

ISO 4018

БДС1230-85
CSN 02 1103

 

Болт ш.гл.2 М12х25
п.57от 68Е43-18 пяс.ап.

ISO 4018

БДС 1230--85
CSN 02 1303.10

 

Болт ш.гл.2 М12х30
поз.35 от 55Е20-48 ЛЮОК

ISO 4018

БДС1230-85
CSN 02 1103

 

Болт ш.2 М12х35
ср.ремонт

ISO 4018

БДС1230-85
CSN 02 1103

 

Болт ш.гл.2 М14х50
п.39 от 64Е16-3 КР с.44
п.23от 68Е16-7 КР с.45

ISO 4018

БДС EN ISO 4014
CSN 02 1103

 

Болт ш.гл.2 М16х20
поз.48 от 68Е37-2 ЛСС

ISO 4018

БДС1230-85
CSN 02 1103

 

Болт ш.гл.2М16х25
п.7 от 55Е18-1 ЦБОЛТ

ISO 4018

БДС1230-85
CSN 02 1103.10

 

Болт ш.М16х25
за ТД

ISO 4018

БДС1230-85
CSN 02 1103

 

Болт 2-М16х30
п.35от 68Е15-1 букса

ISO 4018

БДС EN ISO4018
CSN 02 1103.10

 

Болт ш. М16х35
за ТД

ISO 4018

БДС1230-85
CSN 02 1103

 

Болт ш.гл.2 М16х40
п.46 от 68Е37-2 ЛСС
п.6 от 68Е44-001маз.и-я
п.36 от 64Е16-6 КР с.44
(п.20 от 68Е16-7 КР с.45)

ISO 4018

БДС1230-85
CSN 02 1103

 

Болт ш. М16х45
за ТД

ISO 4018

БДС1230-85
CSN 02 1103

 

Болт ш.гл.2 М20х40
п.34 от 68Е37-2 ЛЮОК

ISO 4018

CSN 02 1103

 

Болт ш.гл.2 М20х45
п.73 от 55Е20-48 ЛЮОК

ISO 4018

БДС1230-85
CSN 02 1103

 

Болт М8х20
eл.апарати

ISO 4018

БДС1230-85
CSN 02 1103

 

Болт М10х25
eл.апарати

ISO 4018

БДС1230-85
CSN 02 1103

 

Болт М10х35
eл.апарати

ISO 4018

БДС1230-85
CSN 02 1103

 

Винт ш.гл М12х60-45Н стопорен
ср.ремонт

БДС 1366-84

 

 

Винт 2 М 5х8
с прорез и полускрита глава
ср.ремонт


ISO 2010

БДС 1360-83

 

Болт М16х60отв.Ø5 нм.ш.гл.
п .44 от 68Е37-2 ЛСС

БДС1231-85

БДС 1231-85
CSN 02 1301

 

Болт М16х60-4.8   скр.глава с зъб
п.9 БУЛ 06-00-00В буфер

БДС1223-87

У4-02.00.07 ТВБс

 

Винт 2 М3х8/19-5.8
ГВП

ISO 1580

БДС 5719-83

 

Винт 2 М5х20/16-5.8
ГВП

ISO 2009

БДС 1359-88

 

Винт 2 М5х25/16-5.8
ГВП

ISO 2009

БДС 1359-88

 

Винт 2 М 6х10
скрита гл.с прорез
ср.ремонт


ISO 2009

БДС 1359-88

 

Винт 2 М 4х8
скрита гл.с прорез
ср.ремонт


ISO 2009

БДС 1359-88

 

Винт 1А М8х16-5.8
п.19 от 32Е37-33 KИК


ISO 2009

БДС EN ISO 2009:03
БДС 1359-88

 

Винт 1А М16х30-5,8
за ТД

ISO 2009

БДС 1359-88

 

Винт М8х20-8.8
п.17 от 32Е37-33 КИК


ISO 4762

БДСEN ISO 4762:06

 

Гайка М5
за ГВП

ISO 4032

БДС1250-83
CSN 02 1401

 

Гайка М6
за ГВП

ISO 4032

БДС1250-83
CSN 02 1401

 

Гайка шест. М8
п.26 от 68Е43-18 пясък .ап.
п.14 от 68Е44-1 маз.и-я
ср.ремонт
за ГВП

ISO 4032

БДС 744-83
CSN 02 1401.01

 

Гайка М8
за ГВП

ISO 4032

БДС1250-83
CSN 02 1401

 

Гайка шест. М12
п.54от 68Е37-2 ЛСС
ср.ремонт

ISO 4032

БДС1250-83
CSN 02 1401

 

Гайка ш. М12

ISO 4032

 

 

Гайка ш. М 14
п.42 от 64Е16-3 КР с.44
п.26 от 68Е16-7 КР с.45

ISO 4032

БДС 744-83
CSN 02 1401.20

 

Гайка ш. М16
п.53 от 68Е37-2 ЛСС
п.20 от 68Е37-3 лпрд
п18. от 68Е37-4 лздд
п.20 от 68Е43-18 пясъкост.ап

ISO 4032

БДС1250-83
CSN 02 1401

 

Гайка ш. М16
за ТД

ISO 4032

БДС1250-83
CSN 02 1401

 

Гайка ш. М 24
ср.ремонт

ISO 4032

БДС1250-83
CSN 02 1401

 

Гайка ш. М20
п.52 от 68Е37-2 ЛСС

ISO 4032

БДС1250-83
CSN 02 1401

 

Гайка ш. М30 с отв.Ø6
п.37 от 68Е37-2 ЛСС

ISO 4032

БДС1250-83
CSN 02 1401.20

 

 

 

 

 

Гайка М20х1,5
за ТД

ISO 4035

 

 

Гайка шест.ниска М10
п.23 от 68Е43-1 пясък.ап
ср.ремонт

ISO 4035

БДС 744-83
CSN02 1403.01

 

Гайка ш.ниска М 16
ср.ремонт

ISO 4035

БДС 744-83
CS 02 1403.01

 

Гайка ш.ниска М 20
ср.ремонт


ISO 4035

БДС 744-83
CSN021403.01

 

Гайка шест.ниска М24
п.19 от 68Е37-3 лпр-д
п.17 от 68Е37-4 лкзд-д
п.15 от 46Е37-12 клодк .

ISO 4035

БДС 1262-83
CSN02 1403

 

Гайка М 33х3,5
ср.ремонт

БДС 1241-77

 

 

Гайка 2В М10 коронна
ср.ремонт

ISO 7035

БДС 745-82
CSN02 1411.20

 

Гайка 2B M16-4 коронна
п.10 БУЛ 06-00-00В буфер
ср.ремонт

ISO7035

БДС 745-82
CSN021411.20

 

Гайка 2В - М22 коронна
п.38от 68Е15-1 букса

ISO 7035

БДС 745-82
CSN 02 1411.20

 

Гайка 2А-М24 коронна
п.14 от 68Е14-4 КОЛс44
п.14 от 68Е14-9 КОЛс45

ISO 7035

БДС745-90

 

Гайка 2B- М24 коронна
п.6 от 55Е20-35 носачЛЮ
п.39 от.55Е20-48 ЛЮОК

ISO 7035

БДС 745-82
CSN021411.20

 

Гайка 2В М27-6 коронна
ЛСС п.51 от 68Е37-2 ЛСС

ISO 7035

БДС 745-82
CSN021411

 

КЕЧЕ Ø50/42-2
п.48 от 55Е20-35 носачЛЮПР

БДС 535-88

 

Нит 20х70
п.7 от 55Е20-35 носачЛЮПР

БДС 32-82


CSN 02 2301.1

 

Нит 6х15
ел.ап.

БДС 32-82

 

 

ПАС-БОЛТ М24х80 отв.5
п.4 от 55Е20-35 носачЛЮПР

БДС 1231-85
68Е20-204

55Е20-49
Lo 444181

 

Пробка М16х1,5
п.6 от 55Е18-1 ц. болт

БДС4069-73

CSN 02 1915.11

 

Пробка M42x1,5
п.36 от 55Е20-55 ЛЮOK

БДС 4069-73

CSN 02 1915.11

 

Пресмасльонка М10х1
п.16 от 68Е13-8 тал
п.47 от 55Е20-48 люок
п.24 от 68Е37-3 лост
п.22 от 68Е37-4 лост
п.64 от 68Е37-2 лсс
п.22 от 32Е37-33 кик

68Е13-304
68Е37-206

БДС 1640-81
CSN02 7451.3

 

Пръстен упл.Ø45/ 54-2
п.30 от 68Е43-1 пясък.ап.

БДС 2441-76


CSN 02 9310.02

 

Пръстен пруж.ексц.62
п.6 от 68Е73-130


БДС 2170-88
68Е73-136

CSN 02 2931

 

Тел горена Ø1,6-300
п.59 от 55Е20-48 люок

БДС10065-86

CSN 42 6410.51

 

Тел горена Ø1,6-340
п.11 от 68Е13-8 талига

БДС10065-86


БДС10065-86

 

Тел горена Ø1,6-15 m
п.43 от 68Е15-1 букса
п.48 от 64Е16-3 КР с.44
/п.30 от 68Е16-7 КР с.45/

БДС10065-86


БДС 10065-86

 

Тел горена Ø2-580
п.33 от 55Е20-48 люок

БДС10065-86


БДС 10065-86
CSN 42 6410.51

 

Тел горена Ø2-900
п.32 от 55Е20-48 люок

БДС10065-86


БДС 10065-86
CSN 42 6410.51

 

Тел горена Ø2-450
п.12 от 68Е13-8

БДС10065-86


БДС 10065-86
CSN 42 6410.51

 

Тел горена Ø3,15-500
п.31 от 55Е20-48 люок

БДС10065-86


БДС 10065-86
CSN 42 6410.51

 

Шайба осиг.с изд. 1-10
п.61 от 68Е37-2 ЛСС

БДС 1975-74

DIN 93
CSN 02 1751.00

 

Шайба осиг.сизд.1- 10
п.41 от 68Е15-1 букса


БДС   1975-74
DIN 93

БДС   1975-74
CSN02 1751.10

 

Шайба осиг.с изд. 1-12
п.9 от 55Е18-1 ц.болт
п.43 от 55Е20-48 люок

БДС 1975-74

DIN 93
CSN 02 1751.00

 

Шайба осиг.с изд. 1-16
п.45 от 64Е16-3 KP с.44
п.28 от 68Е16-7 KR с.45
п.9 от 55Е18-1 ц.болт
п.58 от 68Е37-2 ЛСС

БДС1975-74

DIN 93
CSN 02 1751.00

 

Шайба осиг.с издат. 1-16
п.25 от 68Е14-4 КОЛс44
п.25 от 68Е14-9 КОЛс45


БДС 1975-74
DIN 93

БДС 1975-74
CSN 02 1751.00

 

Шайба осиг.с издат.1-20
п.15 от 68Е13-8

БДС 1975-74

DIN 93
CSN021751.00

 

Шайба подложна А М10
ср.ремонт

ISO 887

БДС 14494-78

 

Шайба подложна А М12
п.58 от 55Е20-48 ЛЮОК
ср.ремонт

ISO 887

БДС 206-78
CSN02 1702.10

 

Шайба подложна А М16
п.21 т 68Е37-3 лпрд
п.19 от 68Е37-4 лзадд
п.21от 68Е43-18 пясък.ап.
ср.ремонт

ISO 887

БДС 206-78
CSN02 1702.10

 

Шайба подложна А М20
п.42 от 55Е20-48 ЛЮОК
п.56 от 68Е37-2 ЛСС
ср.ремонт

ISO 887

БДС 206-78
CSN 02 1702.10

 

Шайба подложнаА М22
п.39 от 68Е15-1 букса

ISO 887

БДС 206-78
CSN 02 1702.10

 

Шайба подложна А М24
п.8 от 55Е20-35 НОСАЧЛЮПР

ISO 887

БДС 206-78
CSN 02 1702.10

 

Шайба подложна А М28
ЛСС п.55 от 68Е37-2 ЛСС

ISO 887

БДС206-78
CSN 02 1702

 

Шайба подложна М30
ср.ремонт

ISO 887

БДС 14494-78

 

Шайба пружинна 2 10 Н
за ТД

БДС 833-82

БДС 833-82
CSN021741.01

 

Шайба пружинна 2 4Н
ср.ремонт

БДС 833-82

БДС 833-82
CSN021741.02

 

Шайба пружинна 2 5Н
ср.ремонт

БДС 833-82

БДС 833-82
CSN021741.03

 

Шайба пружинна 2 5H
за ГВП

БДС 833-82

БДС 833-82
CSN021741.04

 

Шайба пружинна 2 6Н
п.42 от 68Е15-1 букса

БДС 833-82

БДС 833-82
CSN021741.01

 

Шайба пружинна 2 6H
за ГВП

БДС 833-82

БДС833-80
CSN021741.01

 

Шайба пружинна 2 8Н
п.21от 32Е37-33   КИК
п.27 от 68Е43-18 пясък.ап.
п.6 от 68Е44-1 маз.и-я
ср.ремонт

БДС 833-82

БДС 833-82
CSN02 1741.01

 

Шайба пружинна 2 8H
за ГВП

БДС 833-82

БДС833-80
CSN021741.01

 

Шайба пружинна 2 10Н
п.10 от 55Е18-1 ЦБ
п.20от 32Е37-33 КИК
п.20 от 55Е20-24 ЦГ
п.24 от 68Е43-18 пясък.ап.


БДС833-80

БДС833-80
CSN021741.01

 

Шайба пружинна 2 10 H
за ГВП

БДС 833-82

БДС833-80
CSN021741.01

 

Шайба пружинна 2 12Н
п.66 от 55Е20-48 люлок
п.60 от 68Е37-2 ЛСС
бп от 64Е16-3 КР с.44
(п.37 от 68Е16-7 КР с.45)
ср.ремонт

БДС 833-82


CSN021741.01

 

Шайба пружинна 2 12 Н
за ТД
за ГВП

БДС 833-82

БДС833-80
CSN021741.01

 

Шайба пружинна 2 14Н
п.43 от 64Е16-3 КР с.44
п.26 от 68Е16-7 КР с.45

БДС 833-82

БДС 833-82
CSN021740.00

 

Шайба пружинна 2 16Н
п.59 от 68Е37-2 ЛСС
п.44 от 64Е16-3 КР с.44
(п.27 от 68Е16-7 КР с.45)

БДС 833-82

БДС833-82
CSN 02 1741

 

Шайба пружинна 2-16Н
п.11 от 68Е14-4 КОЛс44
п.11 от 68Е14-9 КОЛс45

БДС 833-82

CSN
~DIN 127

 

Шайба пружинна 2 16 Н
за ТД
за ГВП

БДС 833-82

БДС 833-82
CSN02 1741.01

 

Шайба пружинна2 16Н
п.40 от 68Е15-1 букса

БДС 833-82

БДС 833-82
CSN02 1741.01

 

Шайба пружинна 2 20Н
п.20 от 68Е13-8
бп от 64Е16-3 КР с.44
п.35 от 68Е16-7 КР с.45
п.57 от 68Е37-2 ЛСС

БДС 833-82

БДС833-82
CSN 02 1741

 

Шайба пружинна 2 24Н
ср.ремонт

БДС 833-82

БДС 833-82
CSN02 1741.01

 

Шайба пружинна 2 33 Н
ср.ремонт

БДС 833-82

БДС 833-82
CSN02 1741.01

 

Шпилка І М16х35(16/38)
п.47 от 68Е37-2 ЛСС

БДС 1238-75

БДС 1238-75
CSN 02 1174

 

Шпилка І М 24х50(24/50)
п.47 от 68Е37-2 ЛСС

БДС 1238-75

БДС 1238-75
CSN 02 1174

 

Шпилка І М 24х80(24/54)
п.47 от 68Е37-2 ЛСС

БДС 1238-75

БДС 1238-75
CSN 02 1174

 

Шплинт 3,2х20
п.47 от 64Е16-3
п.29 от 68Е16-7
п.6 от 68Е37-6 дист.вал
п.6 от 68Е37-9 дист.вал

ISO1234

БДС 55-85
CSN 02 1781.00

 

Шплинт 4х25
п.23 от 68Е37-3
п.21 от 68Е37-4

ISO1234

БДС 55-85
CSN 02 1781.00

 

Шплинт 4х25
п.29 от 68Е43-18 пясъч.инст.

ISO1234

БДС 55-85
CSN 02 1781.00

 

Шплинт 4х32
п.63 от 68Е37-2 ЛСС
п.10 БУЛ 06-00-00В буфер

ISO1234

БДС 55-85
CSN 02 1781.00

 

Шплинт 5х36
п.14 от 46Е37-12 калодкодърж.

ISO1234

БДС 55-85
CSN 02 1781.00

 

Шплинт 5х45
п.9 от 55Е20-35 носач ЛЮПРУ
п.46 от55Е20-48 ЛЮОК

ISO1234
68Е20-200*

БДС 55-85
CSN 02 1781.00

 

Шплинт 5х50
п.62 от 68Е37-2 ЛСС
п.22 oт 68E37-3 ЛСС
п.20 от 68Е37-4 ЛСС
п.12 от 68Е14-4-колоос с.44
/п.12 от 68Е14-9колоос с.45/

ISO1234

БДСEN ISO 1234:03

 

Шплинт 6,3х45
п.38 от 55Е20-48 ЛЮОК

ISO1234

БДС 55-85
CSN 02 1781.00

 

Шплинт 6,3х50
ср.ремонт

ISO1234

БДС 55-85
CSN 02 1781.00

 

Шплинт 6,3х56
п.45 от 55Е20-48 ЛЮОК

ISO1234

БДС 55-85
CSN 02 1781.00

 

Шплинт 8х63
п.44 от 55Е20-48 ЛЮОК

ISO1234

БДС 55-85
CSN 02 1781.00

 

Щифт конусен d=4х40
п.13 от 32Е37-33 (SAB)
п.5 от 68Е37-6 -дист.валвътр.
П.5 от 33Е37-9 дист.балвънш.

БДС 7440-86

БДС 7440-86
CSN02 2153.11

 

Щифт конусен d=5х32
Компенсатор изн.на калодки
п.18 от 32Е37-33, Lo 92051/d

68Е37-900*
БДС 7440-86

БДС 7440-86
CSN02 2153.11

 

Щифт конус.12х50 с отв.Ø3
п.46 от 64Е16-3 редуктор с.44
п.28 от 68Е16-7 редуктор с.45

БДС7440-86

БДС   7440-86
CSN02 2153.22

 

Предпазител основа
250 А

 

ОВП-21

 

Вложка за предпазител 80А

 

ВП-21

 

Вложка за предпазител 100А

 

ВП-21

 

Релси от профилна стомана за бандажен пръстен

DIN 1578

 

 

Кисилинни АБ

 

ТПАБ 12V, 140Ah

 

Кондензатор WK71021 8M/A(8μF,1000V)

DITYRUS-34

1-32-1000
C1-C24, C41-C49

 

Напреженово реле
2-32-3142а

DITYRUS-43

1-32-1000
/сх.№Y3/

 

Устер клеми 2,5 mm2

 

 

 

Предпазител

DITYRUS-43

1-32-1000
/сх.Р1-Р4/

 

Предпазител P22V05S-260A,VL21

BATYR

сх.№ Р1-Р8

 

Съпротивление TR553 10/А;25W

DITYRUS-43

1-32-1000
/сх.№R1-R16, R41-R50/

 

Реле RP92KC-250V;50HZ-3/3

DITYRUS-43

1-32-1000
/сх.№ В9/

 

Реле RP102KC-48V-3/3

DITYRUS-43

1-32-1000
/сх.№ В5-В8,В11/

 

Розетка "Шуко" за скрит монтаж

 

 

 

Устер клеми 2,5 mm2

 

 

 

Накрайник кабелен меден щанцован
1,5 mm2/ Ø4 mm

БДС 496-78

НКМЩ
1,5 х 4

 

Накрайник кабелен меден щанцован 1,5 mm2/   Ø5 mm

БДС 496-79

НКМЩ
1,5 х 5

 

Накрайник кабелен меден щанцован
2,5 mm2/ Ø5 mm

БДС 496-80

НКМЩ
2,5 х 5

 

Накрайник кабелен меден щанцован
2,5 mm2/ Ø6 mm

БДС 496-81

НКМЩ
2,5 х 6

 

Накрайник кабелен меден щанцован 2,5 mm2/   Ø8mm

БДС 496-82

НКМЩ
2,5 х 8

 

Накрайник кабелен меден щанцован
6 mm2/ Ø8 mm

БДС 496-83

НКМЩ
6 х 8

 

Накрайник кабелен меден щанцован
16 mm2-Ø16 mm

БДС 496-86

НКМЩ
16-16

 

Накрайник кабелен меден щанцован
25 mm2/ Ø8 mm

БДС 496-84

НКМЩ
25 х 9

 

Накрайник кабелен меден щанцован
25 mm2/ Ø10 mm

БДС 496-85

НКМЩ
25 х 10

 

Накрайник кабелен меден щанцован 35 mm2/ Ø8 mm
-дв.вентилатор и др.

БДС 496-86

НКМЩ
35 х 8

 

Накрайник кабелен меден щанцован 95 mm2/ Ø10 mm
-буксово заземление, заземл.кош-талига

БДС 496-86

НКМЩ
95 х 10

 

Накрайник кабелен меден щанцован 95 mm2/ Ø12 mm
-трансформатор

БДС 496-87

НКМЩ
95 х 12

 

Накрайник кабелен меден щанцован   185mm2/Ø12mm
-тягов двигател

БДС 496-88

НКМЩ
185 х12

 

Кабелна обувка 2,5 mm2/ Ø5 mm

 

тип звезда

 

Кабелна обувка 2,5 mm2/ Ø6 mm

 

тип звезда

 

Кабелна обувка 2,5 mm2 / Ø8 mm

 

тип звезда

 

Кабел 185 mm2 /3, 6kV

EUPEN NSGAFOU

 

 

Кабел 95 mm2 / 3,6 kV

EUPEN NSGAFOU

 

 

Кабел 2,5 mm2 / 3 kV

EUPEN NSGAFOU

 

Кабел 35 mm2

VDE NSGAFOU

 

 

Кабел 25 mm2

VDE NSGAFOU

 

 

Кабел ШКГДН   16 mm2   за АБ

 

тип ШКГДН

 

Балатум

 

 

 

Морска трева за филтри

 

 

 

Шпервана плоскост

 

 

 

Шпертплат 10mm

 

стол машинисти

 

Вата негорима 10mm

 

реверсори

 

Гвоздей L=15mm с широка глава

 

 

 

Винт за дърво Ø4; L=20mm

 

 

 

Пореста гума 25х15mm
- за уплътнение врата маш.отделение

 

гума

 

Пореста гума 10х20mm
- за уплътнение врата кабина

 

гума

 

Лепило

 

Хелметекс

 

Силикон безцветен

 

 

 

Колан за кабелни снопове L=200 mm
(свински опашки)

 

 

 

Тинол Ø1

 

 

 

Флюс за запояване

 

 

 

Припой-оловнокалаен
-пръчка Ø2,5

БДС3005-85

ПОК-60

 

Боя алкидна
цвят-червен рубин

ОН 02 80962-87

ПФ-16
RAL 3003

 

Емайллак
цвят -сребърен феролит

ОН 02 52498-71


RAL 9006

 

Боя алкидна
цвят -бял транспортен

ОН 02 80962-87

ПФ-16
RAL 9016

 

Боя алкидна
цвят -черен транспортен

ОН 02 80962-87

ПФ-16
RAL 9017

 

Боя алкидна
цвят-жълт транспортен

ОН 02 80962-87

ПФ-16
RAL 9023

 

Боя алкидна
цвят -слонова кост

ОН 02 80962-87

ПФ-16
RAL 1014

 

Боя алкидна
цвят -син транспортен

ОН 02 80962-87

ПФ-16
RAL 5017

 

Боя алкидна
цвят-светло сив
-за реактори

ОН 02 80962-87

ПФ-16
RAL 7035

 

Боя алкидна
цвят -светлозелен

ОН 02 80962-87

ПФ-16

 

Грунд алкиден
-червен

БДС 6286-78

ПФ-02

 

Разредител

БДС 4497-73

АМВ

 

Кит полиестерен

БДС 11344-84

БОЛКИТ 13

 

Кит стъклонапълнен

 

 

 

Бензин екстракционен

БДС 10128-84

 

Калиева основа
за АБ-40КРМ160Р

ISO 6858

Kaлиев хидроксид
KOH

 

Алкохол метилов технически СН3ОН

БДС54527-76

 

 

Бензин екстракционен

БДС 5748-71

 

 

Шкурка № 100 - лист

 

 

 

Шкурка водоустойчива № 80 лист

 

 

 

Шкурка № 60 - лист

 

 

 

Тиксо шир.50 mm - хартиено

 

 

 

Тиксо шир.30 mm   - хартиено    

 

 

 

Изолирбанд - -черен

ТЕSА

PVC

 

Грес графитна
п.45 от 68Е15-1 букси
п.50 от 55Е20-48 люок
п.65 от 68Е37-2 ЛСС  

 

ГОЙ54  

 

Смазка ЕР-3

БДС 16507-86

ПТО 486/08
Прилож11

 

Смазка ЕР-3
-сумарно

БДС 16507-86

ПТО 486/08
Прилож11

 

Смазка Mobilux
-
иглени лагери на ТД

Mobilux
EP3

ПТО 486/08
Прилож11

 

Смазка графитна
-буфер

ГОСТ 3333-80

ПТО 486/08
Прилож11

 

Технически вазелин
-
реверсор
- кранове

БДС 2675-57

ПТО 486/08
Прилож11

 

Масло моторно
-за гл.компр.К200
-за пом.компр.112L

М16Е
БДС 9785-89

ПТО 486/08
Прилож11

 

Масло М16Д
за ТД

 

 

 

Масло трансмисионно
-р/р, ц.болт

ЕР90
БДС 9797-82

ПТО 486/08
Прилож11

 

Масло трансмисионно
-мазилна инсталация

Т140 (Т90)
БДС 9797-82

ПТО 486/08
Прил. 11

 

Масло трансформаторно
-трансформатор и АТП

БДС EN 60296

ПТО 486/08
Прилож11

 

Масло хидравлично
-сервомотори
т.4 от 02-8121-3279 бук.ам.
т.4 от 02-8123-3157лю.ам.в.
т.4 от 02-8121-3075лю.ам.х.

HV-15
БДС ISO 11158

ПТО 486/08
Прилож11

 

Паста електроизолационна
- изолатори покривно оборудване

 

ПТО 486/08
Прилож11

 

Парцали
бригада ТП
бригада СР
бригада ПР
цех"Подготвителен"