Представяне

Уважаеми Tърговски Партньори,
Разрешете да Ви представим дейноста на Чешката фирма SIMEX в България. Фирмата е създадена като наследник на най-добрите традиции на ВТО SIMEX, принадлежащa преди време под федералното министерство на Енергетиката на Чехословакия, с основна цел разширяване и задълбочаване на търговските контакти със страните от Източна Европа и реализиране на съвместни проекти. Успяхме и след огромните политически, икономически и структорни промени в Източна Европа, да запазим основните направления

  • Енергетика, Машиностроене и Транспорт. Запазихме и регионалната специализация - Източна Европа (специално България, Русия, Прибалтийските републики), плюс USA и Израел. SIMEX е една от малкото Чешки фирми, който в най-трудните години на прехода продължи да поддържа в България трайни търговски контакти и осигорява комплексни услуги. Както за Чешките и Словашките фирми в България, така и за Българските фирми на Чешкият и Словашкият пазар. В България дейноста на фирмата е подкрепяна от регионални специализирани представителства във всички по-големи Български градове.
  • Енергетика - Традиционно направление в нашата дейност. Успешно работиме в целият комплекс на Българската енергийна система- Мини, ВЕЦ, ТЕЦ, АЕЦ, Газификация, енергийна мрежа - низко и високо напрежение, КИП, електроника. Референций: Топлофикация П-в Север, НЕК, АЕЦ Козлодуй
  • Транспорт - Главно електро транспорт в който Чешката промишленост доминира Железопътен, Тролейбусен, Товарни автомобили, подържаща и сервизна техника. Референций: Гр.Транспорт-П-в, Тролейбусен Транспорт -Пазарджик, БДЖ
  • Машиностроене, ( Химия) - металообработващи машини, нестандартно оборудване и резервни части, компоненти за машиностроенето и химията. Отливки , тръби. Референций: Кремиковци, Девня, Берг Монтана, Калцид Асеновград
  • багери UNEX: Неразделна част от групата SIMEX e и фирма ND LOR Uničov a.д. производител на багери UNEX: www.ndlor.cz
  • Приватизация -Финанси -BBG-SIMEX България е акционер на Софийска фондова борса и съосновател на два от най- големите приватизационни фонда в България, лицензиран брокер.
  • Чешко-Словашки лагерен център -ZVL-ZKL България - всички видове лагери. Съвместно работиме с Търговските и Стопански Камари на Чехия и България, активно се включваме в дейността на Чешко-Българската Търговска Камара.