Eнергетика

Енергийно оборудване и съоръжения от Чешката и Словашка републики

МИНИ

 • минно оборудване; комбайни за открити и закрити рудници;
 • специални машини за закрити рудници
 • хидравлични и механични стойки; метални крепежни профили;
 • транспортни лентови системи; гумени ленти; стоманени въжета;
 • съоръжения за раздробяване и подготовка на въглищата;
 • багери; булдозери; специални вагони;маркучи за високо налягане;
 • вентилационни и климатизационни ситеми; взривозащитени устройства;

ЕЛ. ЦЕНТРАЛИ

 • котли и горелки /РВS-ABB/ за различни горива;
 • комплектна доставка на топлоцентрали /на мазут, газ или въглища/
 • турбини / SKODA/ и оборудване за ТЕЦ и ВЕЦ;
 • КИП и А /ZPA/; измервателни и контролни уреди /METRA/; ЗАТ Прибрам
 • ел. мотори; генератори; тахогенератори; “МЕЗ”
 • лагери /специални, нестандартни/; уплътнения;
 • магнитно меки и твърди ферити; изделия от графитни материали;
 • ЕКО ПРОГРАМ - пречиствателни съоръжения, филтри;
 • водопречиствателни съоръжения и станции; реактори; резервоари;
 • тръби в т.ч. и безшевни; колена; тройници, щуцери;
 • биофилтри; цялата гама на SIGMA; промишлени помпи;

АЕЦ

 • комплексно оборудване от Шкода Ядрено Машиностроене
 • парогенератори; паронагреватели; съдове под налягане; контейнери;
 • помпи; арматура в т.ч. с ел. задвижки; проходки и дистанционно управление;
 • кабели ниско и високо напрежение / в т.ч. и съобщителни/; кабелни връзки;
 • арматура, фасонни детайли, помпи СИГМА

ЕЛ. МРЕЖИ

 • трансформатори; подстанции; изключватели, превключватели и др.
 • КИП и автоматика; кабели;
 • проводници / Cu, Al, Fe, FeAl /; изолатори - от стъкло, керамика, порцелан;
 • електромери; двойнотарифни часовници; средства за безопасност;
 • дизел-електрически агрегати / от 6 kVA до 720 кVA /;
 • релета; контактори; електронни елементи / TESLA /; ел. табла;
 • машини за ремонт и поддържане на мрежата;
 • електронни компоненти, полупроводници; осветителни тела;