Electric Rope Shovel

Универсалният eлектрически въжен багер UNEX Е303.M2 е предназначен за добив на инертни 
материали, руда, въглища, в строителството, за разкривки, добив на индустриални материали и 
минерали. Управлението на багера е електропневматично. Багерът се задвижва от три основни 
електрически двигателя. Работното напрежение на електрическите двигатели се изпълнява по 
желание на клиента за напрежение 380 V или 500 V. Инсталираната мощност на електрическите 
двигатели варира от 200 до 260 kW в съответствие с отделното работно оборудване. Захранващо 
напрежение на багера може да бъде ниско - 380 V, евентуално 500 V, или високо - 6 000 V, 
евентуално 10 400V, когато багерът е оборудван с трансформатор. 
Среднaта работнa маса е 110 т. Машината може да бъде оборудвана, в съответствие с издръжливостта на почвата, с три вида  вериги с широчина 650 mm, 1000 mm и 1300 mm. s

 

 

 

Capacity of the shovel with teeth 4,5 m³
Rated output per 1 hour 625 m³


Capacity of the rock face shovel 3,4 m³
Rated output per 1 hour 470 m³


Capacity of the shovel without teeth 5 m³
Rated output per 1 hour 695 m³

 

 


 

Capacity of the grab 2,5 m³
Boom length 20 m and 25 m


Rated output per 1 hour 150 – 225 m³
Capacity of the dragine 1,7 m³


Boom length 20 and 25 m
Rated output per 1 hour 102-153 m³

 Documents