Elektrická lanová rypadla

Univerzální lopatové rypadlo E-303 je určeno k zemním pracím ve stavebntctví, na skrývkách, k těžbě průmyslových nerostů.
ŘÍzenÍ rypadla je elektropneumatické. Rýpadlo je poháněno třemi hlavními elektromotory. Provozní napětl elektromotorů
se dodává podle přáni odběratele pro napětí 380 V nebo 500 V. Instalovaný výkon elektromotorů se pohybuje od
200 do 260 kW podle jednotlivých pracovních zařízení. Přívodní napětl rýpadla může být nízké - 380 V, popřípadě 500 V,
nebo vysoké - 6000 V, popřipadě 10 400 V, kdy je rýpadlo vybaveno transformátorem.
Průměmá provozní hmotnost 110 Mg.
Stroj je možno vybavil podle únosnosti půdy treml druhy housenlc o šlrce 650 mm, 1000 mm a 1300 mm.

 

 

 

Capacity of the shovel with teeth 4,5 m³
Rated output per 1 hour 625 m³


Capacity of the rock face shovel 3,4 m³
Rated output per 1 hour 470 m³


Capacity of the shovel without teeth 5 m³
Rated output per 1 hour 695 m³

 

 


 

Capacity of the grab 2,5 m³
Boom length 20 m and 25 m


Rated output per 1 hour 150 – 225 m³
Capacity of the dragine 1,7 m³


Boom length 20 and 25 m
Rated output per 1 hour 102-153 m³

 

 

Dokumenty